Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ți abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 210 din 02.07.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 209 din 02.07.2020 Deschide →

 • Decizie 919/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 919/2020 de modificare a anexei la Decizia 2007/453/CE în ceea ce privește statutul privind ESB al Serbiei [notificată cu numărul C(2020) 4236] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 918/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 918/2020 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea în Uniune a lemnului de frasin originar din sau prelucrat în Canada

 • Regulament 917/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 917/2020 de autorizare a introducerii pe piață a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 916/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 916/2020 de autorizare a extinderii utilizării xilo-oligozaharidelor ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 915/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 915/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Riso Nano Vialone Veronese" (IGP)]

 • Regulament 914/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 914/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Brie de Meaux" (DOP)]

 • Regulament 913/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 913/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Mojama de Barbate" (IGP)]

 • Informare din 02.07.2020, Consiliul Uniunii Europene

  Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 208 din 01.07.2020 Deschide →

 • Recomandare 912/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Recomandarea nr. 912/2020 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

 • Regulament 911/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 911/2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 910/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 910/2020 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 și (UE) 2019/1583 în ceea ce privește redesemnarea companiilor aeriene, a operatorilor și a entităților care furnizează controale de securitate pentru mărfurile și poșta care sosesc din țări terțe, precum și amânarea anumitor cerințe de reglementare în domeniul securității cibernetice, al verificării antecedentelor, al standardelor privind sistemele de detectare a explozivilor și al echipamentelor de detectare a urmelor de explozibili, ca urmare a pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 909/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 909/2020 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de ferosiliciu originare din Rusia și din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036

 • Regulament 908/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 908/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Pomme de terre de Noirmoutier" (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 207 din 30.06.2020 Deschide →

 • Decizie 907/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 907/2020 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

 • Decizie 906/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 906/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/615 privind sprijinul acordat de Uniune pentru activitățile de pregătire a Conferinței de revizuire din 2020 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP)

 • Decizie 905/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 905/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1428 în sprijinul punerii în aplicare a Planului de acțiune de la Maputo pentru punerea în aplicare a Convenției din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora

 • Decizie 904/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 904/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1424 în ceea ce privește expirarea datei de sprijinire a activităților OSCE referitoare la reducerea armelor de calibru mic, a armamentului ușor și a munițiilor convenționale în Republica Macedonia de Nord și în Georgia

 • Decizie 903/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 903/2020 de modificare a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

 • Decizie 902/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 902/2020 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

 • Regulament 900/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 900/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1838 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit pentru anul 2020 în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) 2020/123 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit pentru anul 2020 în apele Uniunii și în apele din afara acesteia

 • Decizie 901/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 901/2020 privind susținerea de către Uniune a activităților Comisiei Pregătitoare a Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare (CTBTO) în vederea consolidării capacităților acesteia de monitorizare și verificare și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Aviz din 30.06.2020, Consiliul Uniunii Europene

  Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

 • Decizie 899/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 899/2020 privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 206 din 30.06.2020 Deschide →

 • Regulament 894/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 894/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice

 • Decizie 895/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 895/2020 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/401 (ATALANTA/2/2020)

 • Decizie 896/2020, Comitetul pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția

  Decizia nr. 1/2020 privind alinierea Deciziei nr. 2/2019 la datele de transpunere ale Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 ale Parlamentului European și ale Consiliului, amânate în urma pandemiei de COVID-19 [2020/896]

 • Regulament 893/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 893/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 • Regulament 892/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 892/2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active beta-ciflutrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 891/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 891/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 în ceea ce privește dispozițiile specifice de aliniere a dispozițiilor pentru punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19

 • Regulament 890/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 890/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Mele del Trentino" (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 205 din 29.06.2020 Deschide →

 • Decizie 898/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 898/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

 • Regulament 897/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 897/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

 • Decizie 889/2020, Comitetul de Cooperare UE

  Decizia nr. 1/2020 privind dispozițiile aplicabile referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și la regimul de import al produselor ecologice adoptat în temeiul Acordului de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte [2020/889]

 • Decizie 888/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 888/2020 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2020)

 • Regulament 887/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 887/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/66 în ceea ce privește controalele după importare pentru plantele destinate plantării

 • Regulament 886/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 886/2020 de rectificare a versiunii în limba italiană a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 885/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 885/2020 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

 • Regulament 884/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 884/2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 204 din 26.06.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 203 din 26.06.2020 Deschide →

 • Decizie 883/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 883/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 4375] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 878/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 878/2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 26.06.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 27 iunie 2013)

 • Regulament 882/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 882/2020 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198

 • Regulament 881/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 881/2020 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198

 • Regulament 880/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 880/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

 • Regulament 879/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 879/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 în ceea ce privește dispoziții specifice în scopul alinierii dispozițiilor pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului european de vecinătate cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19

 • Regulament 877/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 877/2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 202 din 25.06.2020 Deschide →

 • Decizie 865/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 865/2020 privind încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 201 din 25.06.2020 Deschide →

 • Decizie 871/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 871/2020 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

 • Regulament 870/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 870/2020 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei compensatorii provizorii instituite asupra importurilor de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt, precum și de percepere a taxei compensatorii definitive instituite asupra importurilor înregistrate de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt

 • Regulament 869/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 869/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol și S-metolaclor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 868/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 868/2020 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1140 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 867/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 867/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Aprutino Pescarese" (DOP)]

 • Regulament 866/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 866/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/101 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...