Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ți abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 03.06.2020 Deschide →

 • Regulament 692/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 691/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr 691/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile de acvacultură și transportatorii de animale acvatice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 689/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 689/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 690/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 690/2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește bolile listate care fac obiectul programelor de supraveghere ale Uniunii, domeniul de aplicare geografic al acestor programe și bolile listate pentru care se poate stabili statutul de indemn de boală al compartimentelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 687/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 687/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 688/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 688/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 686/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 686/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 173 din 03.06.2020 Deschide →

 • Decizie 729/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 729/2020 privind încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 172 din 03.06.2020 Deschide →

 • Decizie 733/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 733/2020 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 732/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 732/2020 în sprijinul mecanismului secretarului general al ONU de anchetă a utilizării prezumate a armelor chimice și biologice sau cu toxine

 • Decizie 731/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 731/2020 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în Comitetul Regiunilor

 • Regulament 730/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 730/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 737/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 7372020 privind aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru activitățile legate de furnizarea anumitor servicii poștale în Danemarca [notificată cu numărul C(2020) 3335] (Numai textul în limba daneză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 736/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 736/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 735/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 735/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 privind utilizarea făinii de carne și oase drept combustibil pentru instalațiile de ardere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 734/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 734/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Rheinisches Apfelkraut" (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 171 din 02.06.2020 Deschide →

 • Decizie 722/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 722/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în perioada 2020-2024

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 170 din 02.06.2020 Deschide →

 • Decizie 728/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 728/2020 privind aprobarea ca tehnologie inovatoare a funcției de generator de înalt randament utilizate la starter-alternatoarele de 12 volți folosite la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 727/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 727/2020 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de produse fabricate din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Bahrain și din Egipt

 • Regulament 726/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 726/2020 de respingere a unei cereri de protejare a unei denumiri ca indicație geografică, în conformitate cu articolul 97 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Commune de Champagne (IGP)] [notificată cu numărul C(2020) 3323] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Regulament 725/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 725/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 724/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 724/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 723/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 723/2020 de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1 din 02.06.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 171 din 01.06.2020 Deschide →

 • Decizie 721/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 721/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 102-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește adoptarea unor modificări ale regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, ale părților A‐1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, ale părților A-1 și B-1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut și ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 168 din 29.05.2020 Deschide →

se încarcă...