Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ți abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 230 din 17.07.2020 Deschide →

 • Decizie 1053/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2020/1053 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 4987] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie din 26.05.2020, Întreprinderea comună FCH 2

  Decizia de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării FCH 2

 • Rectificare din 17.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Decizia delegată (UE) 2019/1764 a Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 270 din 24 octombrie 2019)

 • Rectificare din 17.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/796 al Consiliului din 17 mai 2019 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 129I din 17 mai 2019)

 • Rectificare din 17.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Decizia (PESC) 2019/797 a Consiliului din 17 mai 2019 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 129I din 17 mai 2019)

 • Recomandare 1052/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Recomandarea nr. 1052/2020 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

 • Decizie 1051/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1051/2020 de încheiere a anchetei noi privind absorbția măsurilor referitoare la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză

 • Decizie 1050/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1050/2020 care permite Spaniei să autorizeze produsele biocide care constau din azot generat in situ pentru protejarea patrimoniului cultural (Numai textul în limba spaniolă este autentic)

 • Decizie 1049/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1049/2020 care permite Franței să autorizeze produsele biocide care constau din azot generat in situ pentru protejarea patrimoniului cultural [notificată cu numărul C(2020) 4715] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Decizie 1048/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1048/2020 care permite autorizarea de către Austria a produselor biocide care constau în azot generat in situ pentru protejarea patrimoniului cultural [notificată cu numărul C(2020) 4724] (Numai textul în limba germană este autentic)

 • Decizie 1047/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1047/2020 care permite Portugaliei să autorizeze produsele biocide care constau din azot generat in situ pentru protejarea patrimoniului cultural (Numai textul în limba portugheză este autentic)

 • Regulament 1046/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1046/2020 de stabilire a încetării activităților de pescuit de ton roșu în anumite arhipelaguri pentru navele de pescuit artizanal care arborează pavilionul Greciei

 • Regulament 1045/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1045/2020 de stabilire a încetării activităților de pescuit de ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° V, și în Marea Mediterană pentru navele care arborează pavilionul Greciei

 • Regulament 1044/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1044/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește valorile potențialului de încălzire globală și orientările privind inventarierea, precum și sistemul de inventariere al Uniunii și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 229 din 16.07.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 228 din 16.07.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 227 din 16.07.2020 Deschide →

 • Recomandare 1039/2020, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1039/2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante

 • Decizie 1038/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1038/2020 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței creozot destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1037/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1037/2020 de amânare a datei de expirare a aprobării a acroleinei destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 12 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1036/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1036/2020 privind neaprobarea anumitor substanțe active din produsele biocide în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1035/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1035/2020 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO 2 și al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme și de vehicule utilitare ușoare pentru anul calendaristic 2018, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului (Numai textele în limbile cehă, engleză, franceză, germană, italiană, maghiară, neerlandeză, spaniolă și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1034/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1034/2020 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 26372) ca aditiv furajer pentru găinile ouătoare (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd, reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1033/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1033/2020 privind reînnoirea autorizației pentru L-arginină produsă de Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 și a autorizației pentru L-arginină produsă de Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1139/2007 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1032/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1032/2020 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis DSM 28343 ca aditiv furajer destinat vițeilor pentru creștere și porcilor pentru îngrășat (titularul autorizației Lactosan GmbH & Co. KG) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1031/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1031/2020/ privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana porcilor pentru îngrășat (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1030/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1030/2020 de stabilire a specificațiilor tehnice ale cerințelor în materie de date pentru subiectul "Utilizarea TIC și comerțul electronic" pentru anul de referință 2021, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1027/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1027/2020 privind modificarea Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 771/2014, (UE) nr. 1242/2014 și (UE) nr. 1243/2014 în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii

 • Decizie 1023/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1023/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1765 în ceea ce privește schimbul transfrontalier de date dintre aplicațiile mobile naționale de depistare a contacților și de avertizare în contextul combaterii pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1029/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1029/2020 de stabilire a datei de încheiere a depunerii de cereri pentru ajutorul pentru depozitarea privată de carne de oaie și carne de capră în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/595

 • Regulament 1028/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1028/2020/1028 de stabilire a datei de încheiere a depunerii de cereri pentru ajutorul pentru depozitarea privată de carne proaspătă sau refrigerată de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/596

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 226 din 15.07.2020 Deschide →

 • Decizie 1025/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1025/2020 privind aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în cazul transportului feroviar de marfă din Slovenia [notificată cu numărul C(2020) 4540] (Numai textul în limba slovenă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1024/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1024/2020 privind deschiderea și modul de gestionare al contingentelor tarifare ale Uniunii pentru anumite produse originare din Republica Socialistă Vietnam

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 225 din 14.07.2020 Deschide →

 • Regulament 12/2020, Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

  Regulamentul ONU nr. 12 - Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția conducătorului auto față de sistemul de direcție în cazul unui impact [2020/1021]

 • Decizie 1022/2020, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2020 de modificare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice [2020/1022]

 • Regulament 1020/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1020/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 801/2014

 • Regulament 1019/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1019/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840

 • Regulament 1018/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1018/2020 de aprobare a pirofosfatului feric ca substanță activă cu risc redus în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1017/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1017/2020 de stabilire, pentru anul 2020, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 1014/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1014/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/905 privind prelungirea mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 224 din 13.07.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 223 din 10.07.2020 Deschide →

 • Regulament 1007/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1007/2020 de suspendare a depunerii de cereri pentru ajutorul pentru depozitarea privată de carne de oaie și carne de capră în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/595

 • Regulament 1006/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1006/2020 de suspendare a depunerii de cereri pentru ajutorul pentru depozitarea privată de carne proaspătă sau refrigerată de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/596

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 222 din 10.07.2020 Deschide →

 • Decizie 986/2020, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 986/2020/986 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 18 iunie 2020 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 2020 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

 • Decizie 985/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 985/2020 privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

 • Decizie 984/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 984/2020 privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

 • Decizie 983/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 983/2020 privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 221 din 10.07.2020 Deschide →

 • Decizie 1008/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1008/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1696 privind regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939

 • Decizie 1005/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1005/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1004/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1004/2020 de aprobare a substanței de bază lapte de vacă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1003/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1003/2020 de reînnoire a aprobării substanțelor active reprezentate de tulpinile VRA 1835, VRA 1984 și FOC PG 410.3 ale Phlebiopsis gigantea ca substanțe cu risc mic, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1002/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr.1002/2020 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea în Uniune a lemnului de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite

 • Regulament 1001/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1001/2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre

 • Regulament 1000/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1000/2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile de ventilație (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 999/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 999/2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aprobarea unităților de material germinativ și trasabilitatea materialului germinativ provenit de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 998/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr 998/2020 privind reînnoirea autorizației pentru astaxantin dimetildisuccinat ca aditiv pentru hrana peștilor și a crustaceelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 393/2008 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 997/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 997/2020 privind autorizarea substanțelor L-lizină bază, lichidă, sulfat de L-lizină și monoclorhidrat de L-lizină, pure din punct de vedere tehnic, ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 996/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 996/2020 privind autorizarea preparatului de carvacrol, timol, D-carvonă, salicilat de metil și L-mentol ca aditiv furajer destinat puilor pentru îngrășare, puicuțelor crescute pentru ouat și speciilor minore de păsări de curte crescute pentru ouat (titularul autorizației Biomin GmbH) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 995/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 995/2020 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 26372) ca aditiv pentru hrana scroafelor care alăptează (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd, reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 994/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 994/2020 privind autorizarea monensinului și nicarbazinului (Monimax) ca aditiv în hrana curcanilor pentru îngrășare, a puilor pentru îngrășare și a puicuțelor pentru ouat (titularul autorizației: Huvepharma NV) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 993/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 993/2020 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ca aditiv în hrana tuturor speciilor aviare pentru îngrășare, altele decât puii pentru îngrășare, a păsărilor ornamentale, a tuturor speciilor de porcine înțărcate, altele decât purceii înțărcați, și a tuturor speciilor de porcine pentru îngrășare, altele decât porcii pentru îngrășare (titularul autorizației: Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 992/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 992/2020 privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus niger (DSM 25770) ca aditiv furajer destinat tuturor speciilor aviare pentru ouat (titularul autorizației BASF SE) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 991/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 991/2020 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import pentru orezul originar din Republica Socialistă Vietnam

 • Regulament 990/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 990/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de sănătate animală și de certificare vizând circulația în interiorul Uniunii a animalelor acvatice și a produselor de origine animală provenite de la animale acvatice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 989/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 989/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/124 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la măsurile de conservare și executare ale Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) și anumite anexe la acestea

 • Regulament 988/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 988/2020 de rectificare a versiunilor în anumite limbi a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 987/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 987/2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1254/2014 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile unităților de ventilație rezidențiale (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...