Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ți abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 239 din 24.07.2020 Deschide →

 • Decizie 1089/2020, Parlamentul European

  Decizia nr. 1089/2020 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii

 • Rectificare din 24.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 283 din 31 octombrie 2017)

 • Decizie 1088/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1088/2020/ de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/485 de autorizare a Danemarcei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Regulament 1087/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1087/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/466 în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către persoane fizice autorizate în mod specific, efectuarea de analize, de teste sau de proceduri de diagnostic și perioada de aplicare a măsurilor temporare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1086/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1086/2020 de aprobare a substanței icaridin ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 19 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1085/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1085/2020 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorpirifos și clorpirifos-metil din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1084/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1084/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Südtiroler Schüttelbrot"/"Schüttelbrot Alto Adige" (IGP)]

 • Regulament 1083/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1083/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/517 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor de eligibilitate și de selecție și a procedurii de desemnare a registrului pentru numele de domeniu de nivel superior .eu (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 238 din 23.07.2020 Deschide →

 • Regulament 1081/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1081/2020 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 1082/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1082/2020 de modificare pentru a 315-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Regulament 1080/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1080/2020 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 237 din 22.07.2020 Deschide →

 • Regulament 1013/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1013/2020 de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date, de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor și de specificare a modalităților detaliate și a conținutului rapoartelor de calitate privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021 în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 236 din 22.07.2020 Deschide →

 • Decizie din 04.07.2020, Fondul European de Investiții - FEI

  Decizia Fondului European de Investiții privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Fondul European de Investiții

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 235 din 22.07.2020 Deschide →

 • Regulament 1079/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1079/2020 privind verificarea și corectarea datelor menționate în Regulamentul (UE) 2018/956 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO 2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 234 din 21.07.2020 Deschide →

 • Decizie 1074/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1074/2020 de acordare a unei derogări solicitate de Danemarca în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Numai textul în limba daneză este autentic)

 • Decizie 1073/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1073/2020 de acordare a unei derogări solicitate de Țările de Jos în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

 • Decizie 1072/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1072/2020 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)

 • Decizie 1071/2020, Comisia Europeană

  Decizia delegată nr. 1071/22020 de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește excluderea din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii a zborurilor care sosesc din Elveția (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1070/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1070/2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1069/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1069/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 877/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro

 • Regulament 1068/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1068/2020 de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1066/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1066/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2370 în sprijinul Codului de conduită de la Haga și al neproliferării rachetelor balistice în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 233 din 21.07.2020 Deschide →

 • Decizie 1067/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1067/2020 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 232 din 20.07.2020 Deschide →

 • Regulament 1059/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1059/2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012 și (UE) nr. 874/2012 în ceea ce privește etichetarea anumitor produse cu impact energetic (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1060/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1060/2020 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate ["Terrazze Retiche di Sondrio" (IGP)]

 • Regulament 1061/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1061/2020 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei indicații geografice protejate ["Dealurile Sătmarului" (IGP)]

 • Regulament 1062/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1062/2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Csopak"/"Csopaki" (DOP)

 • Regulament 1063/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1063/2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Achterhoek - Winterswijk" (DOP)

 • Regulament 1064/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1064/2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "delle Venezie"/"Beneških okolišev" (DOP)

 • Regulament 1065/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1065/2020 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate ["delle Venezie" (IGP)]

 • Regulament 1058/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1058/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/945 în ceea ce privește introducerea a două noi clase de sisteme de aeronave fără pilot la bord

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 231 din 17.07.2020 Deschide →

se încarcă...