Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ți abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 175 din 11.07.2018 Deschide →

 • Decizie 972/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 "Achiziții publice" din titlul IV "Comerț și aspecte legate de comerț" din acordul de asociere și prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achizițiile publice [2018/972]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 10.07.2018 Deschide →

 • Decizie 971/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 971/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 4460] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 10.07.2018, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/683 al Comisiei din 4 mai 2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116 din 7 mai 2018)

 • Regulament 968/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 968/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la evaluarea riscurilor în ceea ce privește speciile alogene invazive

 • Directivă 970/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 970/2018 de modificare a anexelor II, III și V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

 • Regulament 969/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 969/2018 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la eliminarea materialelor cu riscuri specificate provenind de la rumegătoarele mici (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 967/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 967/2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 în ceea ce privește nerespectarea termenelor de plată și în ceea ce privește cursul de schimb aplicabil la întocmirea declarațiilor de cheltuieli

 • Decizie 966/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 966/2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 173 din 09.07.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 172 din 09.07.2018 Deschide →

 • Decizie 964/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 964/2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

 • Decizie 965/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 965/2018 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranșă și o valoare anuală revizuită pentru 2018

 • Regulament 963/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 963/2018 privind alocarea de zile suplimentare pe mare Spaniei în cadrul diviziunilor ICES 8c și 9a, cu excepția Golfului Cádiz

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 170 din 06.07.2018 Deschide →

 • Decizie 945/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare (UE) 945/2018 privind bolile transmisibile și problemele de sănătate speciale conexe care trebuie să facă obiectul supravegherii epidemiologice, precum și definițiile de caz relevante (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 169 din 06.07.2018 Deschide →

 • Regulament 960/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul (UE) 960/2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile lambda-cihalotrinului din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 959/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 959/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea metodologiei de evaluare pe baza căreia autoritățile competente permit instituțiilor să utilizeze abordări avansate de evaluare pentru riscul operațional (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 962/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 962/2018 de numire a patru membri și a trei supleanți, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 961/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 961/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 03 01"Piața internă" și linia bugetară 02 03 04"Instrumente pentru guvernanța pieței interne") (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...