Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165 din 27.05.2020 Deschide →

 • Decizie 702/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizianr. 702/2020 de prelungire în continuare a derogării temporare de la Regulamentul de procedură al Consiliului introduse prin Decizia (UE) 2020/430 și prelungite prin Decizia (UE) 2020/556, având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19

 • Decizie 701/2020, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizianr. 701/2020 privind acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19

 • Directivă 700/2020, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 700/2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 699/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 699/2020 privind măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 698/2020, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 698/2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 697/2020, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 697/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/352 pentru a permite organului de administrare al portului sau autorității competente să ofere flexibilitate în ceea ce privește perceperea taxei de utilizare a infrastructurii portuare în contextul epidemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 696/2020, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentulnr. 696/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate având în vedere pandemia de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 164 din 27.05.2020 Deschide →

 • Decizie 707/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 707/2020 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2019 [notificată cu numărul C(2020) 3267]

 • Regulament 706/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 706/2020 de modificare pentru a 314-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Regulament 705/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 705/2020 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de hârtie termică cu greutate mare originară din Republica Coreea

 • Regulament 704/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 704/2020 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide "INSECTICIDES FOR HOME USE" (insecticide pentru uz casnic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 703/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 703/2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de dimetoat și ometoat din sau de pe cireșe (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 163 din 26.05.2020 Deschide →

 • Regulament 683/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 683/2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 162 din 26.05.2020 Deschide →

 • Decizie 695/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 695/2020 privind acceptarea contribuțiilor statelor terțe la misiunea PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2020)

 • Regulament 694/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 694/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Tomme des Pyrénées" (IGP)]

 • Regulament 693/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 693/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 161 din 25.05.2020 Deschide →

 • Decizie 682/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 682/2020 de numire a unui supleant propus de Republica Italiană în Comitetul Regiunilor

 • Decizie 681/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 681/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru servicii și investiții instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind adoptarea unor norme de mediere în vederea utilizării de către părțile în litigiu în cadrul litigiilor în materie de investiții

 • Decizie 680/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 680/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru servicii și investiții instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unui cod de conduită pentru membrii Tribunalului, membrii Tribunalului de apel și mediatori

 • Decizie 679/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 679/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt CETA instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei decizii privind procedura pentru adoptarea unor interpretări în conformitate cu articolul 8.31 alineatul (3) și articolul 8.44 alineatul (3) litera (a) din CETA ca anexă la Regulamentul său de procedură

 • Decizie 678/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr 678/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt CETA instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei decizii de stabilire a aspectelor administrative și organizatorice în ceea ce privește funcționarea Tribunalului de apel

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 160 din 25.05.2020 Deschide →

 • Regulament 685/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 685/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de perclorați în anumite produse alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 684/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 684/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Kaki Ribera del Xúquer" (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 159 din 20.05.2020 Deschide →

 • Regulament 672/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 672/2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 158 din 20.05.2020 Deschide →

 • Decizie 674/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 674/2020 privind propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată "Introducerea unor venituri de bază necondiționate (VBN) în întreaga UE" [notificată cu numărul C(2020) 3190] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Regulament 673/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 673/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate "Tomate La Cañada" (IGP)

 • Notificare din 20.05.2020, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

 • Decizie 677/2020, Comitetul pentru Comerț

  Decizia nr. 1/2020 de modificare a anexelor 10-A și 10-B la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore [2020/677]

 • Decizie 675/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 675/2020 privind propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată "Freedom to share" [notificată cu numărul C(2020) 3191] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 676/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 676/2020 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 [notificată cu numărul C(2020) 3137]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 156 din 19.05.2020 Deschide →

 • Decizie 671/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2/2020 A Comitetului APE privind adoptarea listei arbitrilor [2020/671]

 • Decizie 670/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1/2020 a COMITETUL APE în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură privind medierea, a regulamentului de procedură privind arbitrajul și a codului de conduită al arbitrilor [2020/670]

 • Decizie 669/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 669/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/801/UE în ceea ce privește însărcinarea Agenției executive pentru inovare și rețele cu punerea în aplicare a Fondului pentru inovare

 • Decizie 668/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 668/2020 privind standardele armonizate pentru echipamentele individuale de protecție, elaborate în sprijinul Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 667/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 667/2020 de modificare a Deciziei 2012/688/UE în ceea ce privește o actualizare a condițiilor tehnice relevante aplicabile benzilor de frecvențe de 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz [notificată cu numărul C(2020) 2816] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 666/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 666/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 920/2013 în ceea ce privește reînnoirea desemnărilor și supravegherea și monitorizarea organismelor notificate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 665/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 665/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Aceite de Jaén" (IGP)]

se încarcă...