Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 259 din 16.10.2018 Deschide →

 • Decizie 1545/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1545/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

 • Decizie 1548/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1548/2018 de stabilire a unor măsuri pentru întocmirea listei persoanelor identificate ca fiind persoane care au depășit durata de ședere autorizată în Sistemul de intrare/ieșire (EES) și procedura de punere la dispoziția statelor membre a listei respective

 • Decizie 1547/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1547/2018 de stabilire a specificațiilor pentru conectarea punctelor centrale de acces la Sistemul de intrare/ieșire (EES) și pentru identificarea unei soluții tehnice în vederea facilitării colectării de date de către statele membre, în scopul generării statisticilor privind accesul la datele EES în scopul asigurării respectării legii

 • Rectificare din 16.10.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1522 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui format comun pentru programele naționale de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

 • Rectificare din 16.10.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare și a dispozițiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

 • Decizie 1546/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1546/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1425 privind o acțiune a Uniunii Europene de stabilizare în Mopti și Segou

 • Regulament 1541/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1541/2018 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 și (UE) 2017/2454 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată

 • Regulament 1542/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1542/2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

 • Decizie 1544/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1544/2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

 • Regulament 1543/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1543/2018 privind autorizarea unui preparat de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 258 din 15.10.2018 Deschide →

 • Regulament 1504/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1504/2018 de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană

 • Decizie 1505/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1505/2018 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

 • Rectificare din 15.10.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 257 din 15.10.2018 Deschide →

 • Decizie 1535/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1535/2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Gardade Coastă în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

 • Regulament 1534/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1534/2018 de modificare a Regulamentului de punere înaplicare (UE) nr. 185/2013 în ceea ce privește deducerile din cotele de pescuit alocate Spaniei pentru anii 2017 și 2018

 • Regulament 1533/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1533/2018 privind autorizarea alginatului de sodiu ca aditiv destinat hranei pentru pisici, câini, alte animale de la care nu se obțin produse alimentare și pești și a alginatului de potasiu ca aditiv destinat hranei pentru pisici și câini (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1532/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1532/2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active diquat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text curelevanță pentru SEE)

 • Regulament 1531/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1531/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1530/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1530/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1529/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1529/2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Cioccolato di Modica" (IGP)]

 • Decizie 1528/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1528/2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 256 din 12.10.2018 Deschide →

 • Regulament 1514/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1514/2018 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, acibenzolar-S-metil, clopiralid, emamectin, fenhexamid, fenpirazamină, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B și tebuconazol din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1526/2018, Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

  Decizia nr. 2/2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2004, 2005 și 2006 [2018/1526]

 • Decizie 1518/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1518/2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Banco de España

 • Regulament 1513/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1513/2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu privire la anumite substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1527/2018, Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

  Decizia nr. 3/2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2007-2016 [2018/1527]

 • Rectificare din 12.10.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru vehiculele agricole și forestiere (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 42 din 17 februarie 2015)

 • Rectificare din 12.10.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348 din 24 decembrie 2008)

 • Decizie 1524/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1524/2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare și a dispozițiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public [notificată cu numărul C(2018) 6560] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1525/2018, Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

  Decizia nr. 1/2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2001, 2002 și 2003 [2018/1525]

 • Decizie 1523/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1523/2018 de stabilire a unui model de declarație privind accesibilitatea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1521/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1521/2018 de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania [notificată cu numărul C(2018) 6507] (Numai textul în limba spaniolă este autentic)

 • Decizie 1522/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1522/2018 de stabilire a unui format comun pentru programele naționale de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici [notificată cu numărul C(2018) 6549] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1520/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1520/2018 de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

 • Decizie 1519/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1519/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/150/UE a Comisiei privind organizarea unui experiment temporar de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea unor populații de plante din speciile grâu, orz, ovăz și porumb în conformitate cu Directiva 66/402/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 5470] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1517/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1517/2018 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) 2018/581 al Consiliului de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri de tipul celor care urmează a fi încorporate în aeronave sau utilizate pentru aeronave

 • Regulament 1516/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1516/2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de penoxsulam, triflumizol și triflumuron din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1515/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1515/2018 de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de difenilamină și oxadixil din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 255 din 11.10.2018 Deschide →

 • Decizie 1512/2004, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1512/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 6761] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1511/2004, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1511/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificată cu numărul C(2018) 6452]

 • Decizie 1509/2004, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1509/2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 1506/2004, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1506/2018 privind măsurile excepționale de sprijinire a pieței pentru sectorul ouălor și cel al cărnii de pasăre în Italia

 • Decizie 1510/2004, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1510/2018 de numire a doi membri, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 1508/2004, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1508/2018 de stabilire a coeficientului de depreciere care va fi aplicat pentru achiziționarea de lapte praf degresat în cadrul intervenției publice în exercițiul contabil 2019

 • Regulament 1507/2004, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1507/2018 privind măsurile excepționale de sprijinire a pieței pentru sectorul ouălor și cel al cărnii de pasăre în Polonia

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 254 din 10.10.2018 Deschide →

 • Regulament 1501/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1501/2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active pimetrozină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1503/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1503/2018 privind măsurile pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Aromia bungii (Faldermann) [notificată cu numărul C(2018) 6447]

 • Decizie 1502/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1502/2018 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 1500/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1500/2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active tiram, precum și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin tiram, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 253 din 09.10.2018 Deschide →

 • Decizie 1499/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1499/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/954 de stabilire a anumitor măsuri de protecție pentru prevenirea răspândirii pestei micilor rumegătoare în Bulgaria [notificată cu numărul C(2018) 6662] (Numai textul în limba bulgară este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1495/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1495/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active malation (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1497/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1497/2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoria de produse alimentare 17 și utilizarea aditivilor alimentari în suplimentele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1498/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1498/2018 privind ajutorul de stat și măsurile SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) puse în aplicare de Italia în favoarea Ilva S.p.A. plasată sub Amministrazione Straordinaria [notificată cu numărul C(2017) 8391] (Numai textul în limba italiană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 253 din 08.10.2018 Deschide →

 • Regulament 1496/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1496/2018 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2018 a anumitor cantități reținute în anul 2017 în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 252 din 08.10.2018 Deschide →

 • Regulament 1494/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1494/2018 de modificare pentru a 291-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Decizie 1493/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1493/2018 de autorizare a Ungariei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Rectificare din 08.10.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 16 aprilie 2018)

 • Decizie 1491/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1491/2018 de autorizare a Spaniei să aplice o rată redusă a accizei la energia electrică furnizată în mod direct navelor aflate la dană în port, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

 • Decizie 1492/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1492/2018 prin care Republica Letonia este autorizată să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Regulament 1489/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1489/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1488/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1488/2018 privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță

 • Decizie 1490/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1490/2018 prin care Ungaria este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 251 din 05.10.2018 Deschide →

 • Decizie 1487/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1487/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2009/1013/UE de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1485/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1485/2018 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene cu privire la modificările aduse anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) și regulamentelor anexate la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN)

 • Decizie 1486/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1486/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului vamal instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, cu privire la înlocuirea protocolului I la acordul respectiv, referitor la definiția noțiunii de "produse originare" și la metodele de cooperare administrativă, cu un nou protocol care face trimitere la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene

 • Regulament 1484/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1484/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și cincea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 1483/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1483/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

 • Regulament 1482/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1482/2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cafeina și teobromina (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1481/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1481/2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește galatul de octil (E 311) și galatul de dodecil (E 312) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1480/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1480/2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...