Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 180 din 17.07.2018 Deschide →

 • Decizie 1007/2018, Comisia Europeană

  Decizia delegată nr. 1007/2018 de completare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista porturilor și de abrogare a Deciziei 2008/861/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1008/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1008/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 4771] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1006/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1006/2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

 • Decizie 1005/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1005/2018 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018)

 • Decizie 1004/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1004/2018 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2018)

 • Regulament 1003/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1003/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 pentru clarificarea și simplificarea procedurii de corelare și pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1002/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1002/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea și simplificarea procedurii de corelare și pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1001/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1001/2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 179 din 16.07.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 178 din 16.07.2018 Deschide →

 • Regulament 999/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 999/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1686 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

 • Decizie 1000/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1000/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

 • Decizie 998/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 998/2018 de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce privește statutul Croației cu privire la boala provocată de virusul herpetic al crapului koi (KHV) și al Finlandei cu privire la necroza hematopoietică infecțioasă (NHI), lista zonelor din Irlanda indemne de Bonamia ostreae, lista zonelor din Regatul Unit indemne de Marteilia refringens, și de modificare a anexei I la Decizia 2010/221/UE în ceea ce privește lista zonelor din Regatul Unit indemne de virusul herpetic al stridiilor 1 μvar (OsHV-1 μVar) [notificată cu numărul C(2018) 4381] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 995/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 995/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor

 • Decizie 997/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 997/2018 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

 • Regulament 996/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 996/2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate "Limone Femminello del Gargano" (IGP)

 • Decizie 994/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 994/2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 177 din 13.07.2018 Deschide →

 • Decizie 992/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia (pesc) 992/2018 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018)

 • Regulament 991/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 991/2018 de autorizare a introducerii pe piață a hidrolizatului de lizozim din albuș de ou de găină ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 993/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 993/2018 de modificare a Deciziilor (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 și (UE) 2017/1219 în ceea ce privește durata perioadei de tranziție [notificată cu numărul C(2018) 4312] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 990/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 990/2018 de modificare și de completare a Regulamentului (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește securitizările și efectele de comerț garantate cu active (ABCP) simple, transparente și standardizate (STS), cerințele aplicabile activelor primite în cadrul acordurilor reverse repo și metodologiile de evaluare a calității creditului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 176 din 12.07.2018 Deschide →

 • Regulament 983/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 983/2018 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana speciilor minore de porcine pentru îngrășare și pentru reproducere (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 982/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 982/2018 privind autorizarea unui preparat de acid benzoic, formiat de calciu și acid fumaric ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare și a puicuțelor pentru ouat (titularul autorizației: Novus Europe N.A./S.V.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 984/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 în ceea ce privește modificarea anexei XXVI la Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2018/984]

 • Regulament 981/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 981/2018 de modificare a listei unităților din Brazilia din care sunt autorizate importurile în Uniune de produse pescărești destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 978/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 978/2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 977/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 977/2018 de rectificare a versiunii în limba bulgară a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 979/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 979/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

 • Regulament 980/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 980/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 în ceea ce privește schimbul de informații între statele membre pentru a identifica persoanele impozabile care utilizează regimul non-UE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 175 din 11.07.2018 Deschide →

 • Decizie 972/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 "Achiziții publice" din titlul IV "Comerț și aspecte legate de comerț" din acordul de asociere și prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achizițiile publice [2018/972]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 10.07.2018 Deschide →

 • Decizie 971/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 971/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 4460] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 10.07.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/683 al Comisiei din 4 mai 2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116 din 7 mai 2018)

 • Regulament 968/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 968/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la evaluarea riscurilor în ceea ce privește speciile alogene invazive

 • Directivă 970/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 970/2018 de modificare a anexelor II, III și V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

 • Regulament 969/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 969/2018 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la eliminarea materialelor cu riscuri specificate provenind de la rumegătoarele mici (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 967/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 967/2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 în ceea ce privește nerespectarea termenelor de plată și în ceea ce privește cursul de schimb aplicabil la întocmirea declarațiilor de cheltuieli

 • Decizie 966/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 966/2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 173 din 09.07.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 172 din 09.07.2018 Deschide →

 • Decizie 964/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 964/2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

 • Decizie 965/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 965/2018 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranșă și o valoare anuală revizuită pentru 2018

 • Regulament 963/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 963/2018 privind alocarea de zile suplimentare pe mare Spaniei în cadrul diviziunilor ICES 8c și 9a, cu excepția Golfului Cádiz

se încarcă...