Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 335 din 15.12.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 333 din 15.12.2017 Deschide →

 • Regulament 2324/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2324/2017 de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2323/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2323/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Ternasco de Aragón" (IGP)]

 • Decizie 2322/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2322/2017 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 332 din 14.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2116/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2116/2017 privind schema de ajutor SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) pusă în aplicare de Franța - Fiscalitatea porturilor în Franța [notificată cu numărul C(2017) 5176] (Numai textul în limba franceză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2115/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2115/2017 privind schema de ajutor nr. SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) pusă în aplicare de Belgia - Fiscalitatea porturilor în Belgia [notificată cu numărul C(2017) 5174] (Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 331 din 14.12.2017 Deschide →

 • Regulament 2310/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2310/2017 de deschidere, pentru anul 2018, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 2311/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2311/2017 de stabilirea a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2292 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2314/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2314/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2017-30 noiembrie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2018-31 decembrie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui și al produselor lactate

 • Regulament 2312/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2312/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv în hrana scroafelor, a purceilor neînțărcați și a câinilor (titularul autorizației: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentat de Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2313/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2313/2017 de stabilire a specificațiilor privind formatul pașaportului fitosanitar pentru circulația pe teritoriul Uniunii și al pașaportului fitosanitar pentru introducerea și circulația în interiorul unei zone protejate

 • Decizie 2316/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2316/2017 de abrogare a Deciziei 92/176/CEE privind hărțile geografice necesare funcționării rețelei ANIMO [notificată cu numărul C(2017) 8316] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2317/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2317/2017 privind recunoașterea sistemului voluntar "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet" pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • Decizie 2319/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2319/2017 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere aplicabil burselor recunoscute în Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2318/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2318/2017 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere din Australia aplicabil piețelor financiare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 14.12.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (Ediția specială în limba română, cap. 03, vol. 43, p. 86)

 • Decizie 2320/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2320/2017 privind echivalarea cadrului juridic și de supraveghere din Statele Unite ale Americii pentru bursele de valori naționale și sistemele alternative de tranzacționare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 329 din 13.12.2017 Deschide →

 • Regulament 2295/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2295/2017 de completare a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea activelor grevate și negrevate cu sarcini (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2300/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2300/2017 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 la importurile de acid citric din Republica Populară Chineză prin importuri de acid citric expediat din Cambodgia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Cambodgia, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

 • Decizie 2304/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2304/2017 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5 în Țările de Jos [notificată cu numărul C(2017) 8719] (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2301/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2301/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului ambasadorilor ACP-UE cu privire la punerea în aplicare a articolului 68 din Acordul de parteneriat ACP-UE

 • Decizie 2302/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2302/2017 în sprijinul activităților OIAC de asistență pentru operațiunile de curățare la fostul depozit de arme chimice din Libia în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Decizie 2303/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2303/2017 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2118(2013) și a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Regulament 2298/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2298/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2299/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2299/2017 privind autorizarea unui preparat de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrășare, a speciilor minore de porcine (înțărcate și pentru îngrășare), a puilor pentru îngrășare, a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat, privind autorizarea acestui aditiv furajer în vederea utilizării în apa de băut și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2036/2005, (CE) nr. 1200/2005 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 413/2013 (titularul autorizației Danstar Ferment AG reprezentat de Lallemand SAS) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2297/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2297/2017 de interzicere a pescuitului de langustină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2296/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2296/2017 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele Uniunii din zona IV de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

 • Regulament 2293/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2293/2017 privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 și a produselor din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2294/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2294/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 în ceea ce privește precizarea definiției operatorilor independenți în sensul Directivei 2014/65/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 328 din 12.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2285/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2285/2017 de modificare a ghidului utilizatorului care stabilește etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) [notificată cu numărul C(2017) 8072] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2287/2017, Comisia Europeană

  Decizia de puere în aplicare nr. 2287/2017 de stabilire a formularelor care trebuie să fie utilizate pentru importul mercurului și al anumitor amestecuri de mercur în temeiul Regulamentului (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul [notificată cu numărul C(2017) 8190] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2279/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2279/2017 de modificare a anexelor II, IV, VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2289/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2289/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 8631] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2283/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2283/2017 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea ("iTrace III")

 • Decizie 2288/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare (UE) 2288/2017 privind identificarea specificațiilor tehnice TIC destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2292/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 54/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/2292]

 • Decizie 2291/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 53/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/2291]

 • Decizie 2290/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 52/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/2290]

 • Decizie 2286/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2286/2017 privind recunoașterea cerințelor sistemului de management de mediu Eco-Lighthouse ca fiind conforme cu cerințele corespunzătoare ale Sistemului de management de mediu și audit (EMAS), în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit [notificată cu numărul C(2017) 8082] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2284/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2284/2017 privind sprijinirea statelor din Africa, regiunea Asia-Pacific, America Latină și zona Caraibilor în vederea participării acestora la procesul consultativ desfășurat în cadrul grupului de experți la nivel înalt însărcinat cu pregătirea tratatului de interzicere a producerii de material fisil

 • Decizie 2282/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2282/2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

 • Regulament 2281/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2281/2017 de autorizare a majorării limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2017 din anumite regiuni vitivinicole din Germania și din toate regiunile vitivinicole din Danemarca, Țările de Jos și Suedia

 • Regulament 2280/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2280/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

 • Regulament 2278/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2278/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 09.12.2017 Deschide →

 • Rectificare din 11.12.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20 decembrie 2013)

 • Regulament 2225/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2225/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea Sistemului de intrare/ieșire

 • Regulament 2226/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2226/2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 326 din 09.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2270/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2270/2017 privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte

 • Rectificare din 09.12.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/2228 al Comisiei din 4 decembrie 2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 5 decembrie 2017)

 • Decizie 2269/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2269/2017 de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022

 • Decizie 2277/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2277/2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru

 • Regulament 2275/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2275/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației: Centro Sperimentale del Latte) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2276/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr 2276/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ca aditiv în hrana scroafelor (titularul autorizației: Kemin Europa N.V.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2274/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2274/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a unui preparat de 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Komagataella pastoris (DSM 23036) ca aditiv furajer pentru pești (titular al autorizației: Huvepharma EOOD) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2272/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2272/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate ["Kabanosy staropolskie" (STG)]

 • Regulament 2273/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2273/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2271/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2271/2017 privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 325 din 08.12.2017 Deschide →

 • Regulament 2119/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2119/2017 de stabilire a "listei Prodcom" de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...