Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 123 din 18.05.2018 Deschide →

 • Regulament 730/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 730/2018 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2018 și 29 iunie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 745/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 745/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 2817] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 744/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 744/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 2815] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 742/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 742/2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 741/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 741/2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în cupru (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 743/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 743/2018 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 740/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 740/2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în aluminiu (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 739/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 739/2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în oțel (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 736/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 736/2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru anumite componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 738/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 738/2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din elementele potențiometrelor ajustabile metalo-ceramice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 737/2018, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 737/2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 735/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 735/2018 privind prețul maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru a treia invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/154

 • Regulament 734/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 734/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 733/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 733/2018 de modificare pentru a 284-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 731/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 731/2018 de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 7e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 732/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 732/2018 privind o metodologie comună pentru compararea prețului pe unitate al combustibililor alternativi în conformitate cu Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 729/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 729/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului în ceea ce privește includerea anumitor precursori ai drogurilor în lista substanțelor clasificate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 728/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 728/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile de excludere a tranzacțiilor cu contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță de la cerința de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 122 din 17.05.2018 Deschide →

 • Rectificare din 17.05.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/390 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 65 din 10 martie 2017)

 • Rectificare din 17.05.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/363 al Comisiei din 1 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 cu privire la aprobarea specifică pentru operațiunile pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental ale avioanelor monomotor cu turbină și la cerințele de aprobare a cursurilor de formare pe tema bunurilor periculoase legate de activități comerciale specializate, de activități necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe și de activități necomerciale specializate efectuate cu aeronave motorizate complexe (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 55 din 2 martie 2017)

 • Rectificare din 17.05.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1385/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28 decembrie 2013)

 • Rectificare din 17.05.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO L 65 din 10 martie 2017)

 • Regulament 724/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 724/2018 privind unele măsuri specifice de politică comercială cu privire la anumite produse originare din Statele Unite ale Americii

 • Directivă 725/2018, Comisia Europeană

  Directiva nr. 725/2018 de modificare, în scopul adaptării la evoluțiile tehnice și științifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește cromul VI

 • Decizie 726/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 726/2018 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

 • Decizie 727/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 727/2018 de numire a unui supleant, propus de România, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 720/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 720/2018 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar al Uniunii pentru păsări de curte originare din Islanda

 • Regulament 722/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 722/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței eprinomectină în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 723/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 723/2018 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii în ceea ce privește aprobarea asomării prin presiune atmosferică scăzută (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 721/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 721/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței prolactină porcină în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Notificare din 17.05.2018, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 121 din 16.05.2018 Deschide →

 • Regulament 687/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 687/2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime ale reziduurilor de acibenzolar-S-metil, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, izofetamid, metrafenonă, pendimetalin și teflubenzuron din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 685/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 685/2018 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, bere, fluopiram, fluxapiroxad, hidrazidă maleică, pudră din semințe de muștar și teflutrin din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 686/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 686/2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorpirifos, clorpirifos-metil și triclopir din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 120 din 16.05.2018 Deschide →

 • Decizie 719/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 719/2018 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește lista punctelor de control la frontieră și unitățile veterinare în cadrul sistemului Traces [notificată cu numărul C(2018) 2783] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 718/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 718/2018 de suspendare a statutului Maltei de stat membru oficial indemn de tuberculoză în ceea ce privește efectivele de bovine și de modificare a anexei I la Decizia 2003/467/CE [notificată cu numărul C(2018) 2762] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 714/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 714/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 717/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 717/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operație militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operația SOPHIA)

 • Decizie 716/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 716/2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2013/34/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)

 • Decizie 715/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 715/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 din 15.05.2018 Deschide →

 • Decizie 713/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 713/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Decizie 712/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 712/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

 • Regulament 711/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 711/2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 708/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 708/2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la modelul care trebuie utilizat de către administratorii fondurilor de piață monetară la raportarea către autoritățile competente, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 707/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 707/2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru sprijin pentru cânepă în cadrul schemei de plată de bază și anumite cerințe referitoare la sprijinul cuplat facultativ

 • Regulament 710/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 710/2018 de reînnoire a aprobării substanței active siltiofam în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 709/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 709/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește cerința menționată pe etichete referitoare la cererile de ajutor privind suprafețele utilizate pentru producția de cânepă

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 118 din 14.05.2018 Deschide →

 • Regulament 705/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulament de punere în aplicare nr. 705/2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 706/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 706/2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 704/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 704/2018 privind conformitatea ratelor unitare aplicate zonelor tarifare cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013 în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2018) 2729] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 702/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 702/2018 privind dispozițiile naționale notificate de Danemarca referitoare la adaosul de nitriți în anumite produse din carne [notificată cu numărul C(2018) 2721] (Numai textul în limba daneză este autentic)

 • Regulament 700/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 700/2018 de modificare a listelor unităților din țările terțe din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală, în ceea ce privește anumite unități din Brazilia (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 701/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 701/2018 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2018

 • Decizie 703/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 703/2018 privind conformitatea ratei unitare pentru 2015, 2016 și 2018 aplicată zonei tarifare a Elveției în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2018) 2726] (Numai textele în limbile germană, franceză și italiană sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 117 din 08.05.2018 Deschide →

 • Regulament 698/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2018 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

 • Decizie 699/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 699/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Decizie 697/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 697/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 2888] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 696/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 696/2018 privind prelungirea măsurii luate de Ministerul francez al Mediului, Energiei și Mării, responsabil cu negocierile internaționale privind clima, prin care se permite punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid Phéro-Ball Pin în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 2643] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Decizie 694/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 694/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

 • Decizie 695/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 695/2018 în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind o măsură luată de Danemarca cu privire la retragerea și rechemarea buteliilor de gaz compozite de tipul 10 kg și 5 kg PrimaDonna/Compolite CS [notificată cu numărul C(2018) 2535] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 692/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 692/2018 de reînnoire a aprobării substanței active zoxamid în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 693/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 693/2018 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea pescuitului deasupra habitatelor protejate, distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă a mării pentru traulerele "gangui" care pescuiesc în anumite ape teritoriale ale Franței (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

 • Regulament 691/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 691/2018 de aprobare a substanței de bază Talc E553B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 690/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 690/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active fenazaquin (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 689/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 689/2018 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 116 din 07.05.2018 Deschide →

 • Regulament 683/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 683/2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

 • Regulament 682/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 682/2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în sosuri emulsionate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 684/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 684/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 681/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 681/2018 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru copolimerul grefat de alcool polivinilic și polietilenglicol (E 1209) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 115 din 04.05.2018 Deschide →

 • Regulament 669/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 669/2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 114 din 04.05.2018 Deschide →

 • Regulament 673/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 673/2018/673 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

 • Decizie 680/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 680/2018 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curățenie interioară [notificată cu numărul C(2018) 2503] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 679/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 679/2018 de reînnoire a aprobării substanței active forclorfenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 678/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 678/2018 de modificare și rectificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 675/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 675/2018 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 677/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 677/2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă în anumite categorii de produse alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 674/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 674/2018 de completare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește punctele de reîncărcare pentru autovehiculele de categoria L, alimentarea de la rețeaua electrică terestră a navelor de navigație interioară și punctele de realimentare cu GNL pentru transportul naval și de modificare a directivei respective în ceea ce privește conectoarele pentru realimentarea cu hidrogen gazos a autovehiculelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 676/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 676/2018 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...