Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 184 din 20.07.2018 Deschide →

 • Directivă 1027/2018, Comisia Europeană

  Directiva de punere în aplicare nr. 1027/2018 de modificare a Directivei 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce privește distanțele de izolare pentru Sorghum spp. (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 1028/2018, Comisia Europeană

  Directiva de punere în aplicare nr. 1028/2018 de corectare a Directivei de punere în aplicare (UE) 2016/2109 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea unor noi specii și denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1029/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 de modificare a Protocolului 2 la Decizia nr. 1/98 privind regimul comercial pentru produsele agricole [2018/1029]

 • Regulament 1025/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1025/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

 • Regulament 1026/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1026/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și doua invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 183 din 19.07.2018 Deschide →

 • Rectificare din 20.07.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/978 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 12 iulie 2018)

 • Decizie 1022/2018, Comitetul Mixt al SEE

  Decizia nr. 154/2018 de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) și a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE [2018/1022]

 • Decizie 1021/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1021/2018 privind adoptarea unor standarde și formate tehnice necesare pentru funcționarea corelării automate prin intermediul platformei IT comune, utilizând clasificarea europeană și interoperabilitatea între sistemele naționale și clasificarea europeană (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1018/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1018/2018 de autorizare a unei prelungiri a utilizării drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1017/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1017/2018 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/366 și (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii și antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 și (UE) 2016/185 de extindere a taxei compensatorii și a taxei antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan

 • Regulament 1019/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1019/2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active oxasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1020/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1020/2018 privind adoptarea și actualizarea listei de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană în scopul corelării automate prin intermediul platformei IT comune EURES (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 182 din 18.07.2018 Deschide →

 • Regulament 986/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 986/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/504 în ceea ce privește adaptarea dispozițiilor administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestiere la valorile limită de emisie din etapa V (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 989/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 989/2018 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/654 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 987/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 987/2018 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/655 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 988/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 988/2018 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/656 de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și la omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 985/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 985/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere și ale motoarelor acestora și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 181 din 18.07.2018 Deschide →

 • Regulament 1012/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1012/2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/671

 • Decizie 1015/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1015/2018 de numire a doi membri și a trei supleanți, propuși de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 1016/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1016/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 1014/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1014/2018 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în cadrul Comitetului Economic și Social European

 • Regulament 1013/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1013/2018 de impunere a unor măsuri de salvgardare provizorii cu privire la importurile de anumite produse siderurgice

 • Regulament 1011/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1011/2018 de autorizare a unei extinderi a nivelurilor de utilizare a ciupercilor tratate cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1009/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1009/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1010/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicarenr. 1010/2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Radicchio Variegato di Castelfranco" (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 180 din 17.07.2018 Deschide →

 • Decizie 1007/2018, Comisia Europeană

  Decizia delegată nr. 1007/2018 de completare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista porturilor și de abrogare a Deciziei 2008/861/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1008/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1008/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 4771] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1006/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1006/2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

 • Decizie 1005/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1005/2018 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018)

 • Decizie 1004/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1004/2018 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2018)

 • Regulament 1003/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1003/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 pentru clarificarea și simplificarea procedurii de corelare și pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1002/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1002/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea și simplificarea procedurii de corelare și pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1001/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1001/2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 179 din 16.07.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 178 din 16.07.2018 Deschide →

 • Regulament 999/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 999/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1686 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

 • Decizie 1000/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1000/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

 • Decizie 998/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 998/2018 de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce privește statutul Croației cu privire la boala provocată de virusul herpetic al crapului koi (KHV) și al Finlandei cu privire la necroza hematopoietică infecțioasă (NHI), lista zonelor din Irlanda indemne de Bonamia ostreae, lista zonelor din Regatul Unit indemne de Marteilia refringens, și de modificare a anexei I la Decizia 2010/221/UE în ceea ce privește lista zonelor din Regatul Unit indemne de virusul herpetic al stridiilor 1 μvar (OsHV-1 μVar) [notificată cu numărul C(2018) 4381] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 995/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 995/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor

 • Decizie 997/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 997/2018 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

 • Regulament 996/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 996/2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate "Limone Femminello del Gargano" (IGP)

 • Decizie 994/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 994/2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 177 din 13.07.2018 Deschide →

 • Decizie 992/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia (pesc) 992/2018 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018)

 • Regulament 991/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 991/2018 de autorizare a introducerii pe piață a hidrolizatului de lizozim din albuș de ou de găină ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 993/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 993/2018 de modificare a Deciziilor (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 și (UE) 2017/1219 în ceea ce privește durata perioadei de tranziție [notificată cu numărul C(2018) 4312] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 990/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 990/2018 de modificare și de completare a Regulamentului (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește securitizările și efectele de comerț garantate cu active (ABCP) simple, transparente și standardizate (STS), cerințele aplicabile activelor primite în cadrul acordurilor reverse repo și metodologiile de evaluare a calității creditului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 176 din 12.07.2018 Deschide →

 • Regulament 983/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 983/2018 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana speciilor minore de porcine pentru îngrășare și pentru reproducere (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 982/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 982/2018 privind autorizarea unui preparat de acid benzoic, formiat de calciu și acid fumaric ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare și a puicuțelor pentru ouat (titularul autorizației: Novus Europe N.A./S.V.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 984/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 în ceea ce privește modificarea anexei XXVI la Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2018/984]

 • Regulament 981/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 981/2018 de modificare a listei unităților din Brazilia din care sunt autorizate importurile în Uniune de produse pescărești destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 978/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 978/2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 977/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 977/2018 de rectificare a versiunii în limba bulgară a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 979/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 979/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

 • Regulament 980/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 980/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 în ceea ce privește schimbul de informații între statele membre pentru a identifica persoanele impozabile care utilizează regimul non-UE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 175 din 11.07.2018 Deschide →

 • Decizie 972/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 "Achiziții publice" din titlul IV "Comerț și aspecte legate de comerț" din acordul de asociere și prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achizițiile publice [2018/972]

se încarcă...