Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 211 din 17.08.2017 Deschide →

 • Rectificare din 17.08.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/2095 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 326 din 1 decembrie 2016 )

 • Decizie 1481/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1481/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 5589] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1479/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1479/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 în ceea ce privește desfacerea stocurilor de intervenție pentru programul de distribuire a alimentelor către cele mai defavorizate persoane

 • Regulament 1478/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1478/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1439/95, a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 748/2008 și a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013 în ceea ce privește autoritatea împuternicită să elibereze documente și certificate în Argentina

 • Regulament 1477/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1477/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1051/2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1475/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1475/2017 privind clasificarea performanței de rezistență la îngheț a țiglelor de argilă în cadrul EN 1304, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1476/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1476/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 210 din 15.08.2017 Deschide →

 • Rectificare din 15.08.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 12 aprilie 2017)

 • Decizie 1474/2017, Comisia Europeană

  Decizia delegată nr. 1474/2017 de completare a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate [notificată cu numărul C(2017) 3800] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1473/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1473/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1472/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1472/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 209 din 12.08.2017 Deschide →

 • Decizie 1470/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1470/2017 privind schemele de ajutor SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) puse în aplicare de Franța în favoarea întreprinderilor de transport cu autobuzul în regiunea Île-de-France [notificată cu numărul C(2017) 439] (Numai textul în limba franceză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1471/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1471/2017 de modificare a Deciziei 2013/162/UE în scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2020 [notificată cu numărul C(2017) 5556]

 • Regulament 1469/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1469/2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1468/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1468/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 354/2011 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumiți pești și anumite produse pescărești originare din Bosnia și Herțegovina

 • Regulament 1467/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1467/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1255/2010 în ceea ce privește contingentele tarifare de import pentru produsele din categoria "baby beef" originare din Kosovo (^*1)

 • Regulament 1466/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1466/2017 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru vinurile originare din Kosovo (^*1)

 • Regulament 1465/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1465/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1464/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1464/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește concesiile comerciale acordate Kosovo-ului (^*1) ca urmare a intrării în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 208 din 11.08.2017 Deschide →

 • Regulament 1454/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1454/2017 care specifică formatele tehnice pentru raportarea de către statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 1450/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1450/2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de mihalț-de-mare în zona IIIa și în apele Uniunii din zona IIIbcd de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

 • Decizie 1459/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1459/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 1463/2017, Comitetul Special

  Decizia nr. 1/2017 privind o derogare de la regulile de origine prevăzute în Protocolul I la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială a Republicii Dominicane în ceea ce privește anumite produse textile [2017/1463]

 • Decizie 1461/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1461/2017 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește lista de țări terțe și regiuni ale acestora din care se autorizează introducerea în Uniune de produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate [notificată cu numărul C(2017) 5472] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1460/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1460/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 5471] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1462/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1462/2017 privind recunoașterea sistemului voluntar "REDcert" în vederea demonstrării conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • Decizie 1458/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1458/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 1456/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1456/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 1457/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1457/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1453/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1453/2017 de interzicere temporară a pescuitului de sabie neagră în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele VIII, IX și X de către nave care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 1455/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1455/2017 privind nereînnoirea aprobării substanței active picoxistrobină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1452/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1452/2017 de interzicere temporară a pescuitului de beryx în apele Uniunii și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 1451/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul (UE) 1451/2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de cod în zona VIIa de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1447/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1447/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Limone Interdonato Messina (IGP)]

 • Regulament 1449/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1449/2017 de interzicere temporară a pescuitului de eglefin în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele Vb și VIa de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 1448/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1448/2017 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 207 din 10.08.2017 Deschide →

 • Regulament 103/2017, Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

  Regulamentul nr. 103/2017 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării pentru autovehicule [2017/1446]

 • Decizie 1445/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1445/2017 privind grupul de produse a căror principală acțiune prevăzută, bazată pe proantocianidinele (PAC) prezente în merișoare (Vaccinium macrocarpon), este de a preveni sau de a trata cistita [notificată cu numărul C(2017) 5341]

 • Regulament 1444/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1444/2017 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de oțeluri rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 206 din 09.08.2017 Deschide →

 • Regulament 1440/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1440/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/480 de stabilire a unor norme comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1441/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2017/1441 privind schema de ajutor notificată de Polonia, intitulată "Schemă de ajutor pentru producătorii de lapte" [SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)] [notificată cu numărul C(2017) 4359] (Numai textul în limba polonă este autentic)

 • Regulament 1439/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1439/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1019 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite bare și tije pentru beton armat originare din Republica Belarus

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 205 din 08.08.2017 Deschide →

 • Regulament 1432/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1432/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare cu privire la criteriile de aprobare a substanțelor active cu risc redus (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 08.08.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 295 din 12 noiembrie 2010)

 • Decizie 1436/2015, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1436/2017 privind ajutorul de stat pentru transformarea centralei electrice din Lynemouth în centrală pe bază de biomasă SA.38762 (2015/C) pe care Regatul Unit intenționează să îl implementeze [notificată cu numărul C(2015) 8441] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1438/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1438/2017 de modificare a Deciziei 2007/131/CE privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2017) 5456] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1435/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1435/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, cu privire la adoptarea Programului de asociere UE-Republica Moldova

 • Decizie 1437/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1437/2017 privind anumite măsuri de protecție referitoare la pesta porcină africană în Republica Cehă [notificată cu numărul C(2017) 5418] (Numai textul în limba cehă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1434/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1434/2017 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 8 august 2017

 • Regulament 1431/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1431/2017 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene

 • Regulament 1430/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1430/2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2868/95 și (CE) nr. 216/96 ale Comisiei

 • Regulament 1433/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1433/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Štajerski hmelj (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 204 din 05.08.2017 Deschide →

 • Regulament 1421/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1421/2017 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie și 29 septembrie 2017 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Amendament din 07.08.2017, Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

  Amendamente ale Regulamentului nr. 138 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor silențioase de transport rutier în ceea ce privește audibilitatea lor redusă

 • Regulament 1423/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1423/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Decizie 1425/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1425/2017 privind o acțiune a Uniunii Europene de stabilizare în Mopti și Segou

 • Decizie 1424/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1424/2017 de sprijinire a activităților OSCE de reducere a riscului de trafic ilicit și de acumulare excesivă de arme de calibru mic și armament ușor și de muniții convenționale în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și în Georgia

 • Decizie 1428/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1428/2017 în sprijinul punerii în aplicare a Planului de acțiune de la Maputo pentru punerea în aplicare a Convenției din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora

 • Decizie 1426/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1426/2017 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/154

 • Decizie 1427/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1427/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Decizie 1429/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1429/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 1419/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1419/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 1420/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1420/2017 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/150

 • Regulament 1422/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1422/2017 de desemnare a centrului de referință al Uniunii Europene responsabil de contribuția științifică și tehnică la armonizarea și îmbunătățirea metodelor de testare a performanțelor și de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură aparținând speciilor de bovine (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 203 din 04.08.2017 Deschide →

 • Regulament 1414/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1414/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Statele Unite, Africa de Sud și Zimbabwe din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1415/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicarenr. 1415/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 5571] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1413/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1413/2017 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1416/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1416/2017 privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în România [notificată cu numărul C(2017) 5570] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 202 din 03.08.2017 Deschide →

 • Decizie 1412/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1412/2017 privind recunoașterea Republicii Insulelor Fiji în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și de certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2017) 5277] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1411/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1411/2017 de modificare pentru a 273-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Rectificare din 03.08.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1346 al Comisiei din 8 august 2016 de extindere a taxei antidumping definitive instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2013 al Consiliului, asupra importurilor de transpalete manuale și componente de bază ale acestora, originare din Republica Populară Chineză, la importurile de transpalete manuale ușor modificate originare din Republica Populară Chineză (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 214 din 9 august 2016)

 • Regulament 1410/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1410/2017 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...