Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 269 din 19.10.2017 Deschide →

 • Decizie 81/2017, Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 081/17/COL de încheiere a procedurii oficiale de investigare privind un presupus ajutor de stat acordat prin închirierea de terenuri și proprietăți imobiliare în zona Gufunes (Islanda) [2017/1911]

 • Regulament 1902/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1902/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei în vederea alinierii licitării certificatelor de emisii cu Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului și a listării unei platforme de licitație care urmează a fi desemnată de Regatul Unit (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1909/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1909/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 1908/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1908/2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România

 • Decizie 1910/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1910/2017 de modificare a Deciziei 93/52/CEE cu privire la statutul oficial indemn de bruceloză (B. Melitensis) al anumitor regiuni din Spania, a Deciziei 2003/467/CE cu privire la statutul oficial indemn de bruceloză bovină al Ciprului și al anumitor regiuni din Spania și cu privire la statutul oficial indemn de leucoză enzootică bovină al Italiei, precum și a Deciziei 2005/779/CE cu privire la statutul oficial indemn de boala veziculoasă a porcului al regiunii Campania din Italia [notificat cu numărul C(2017) 6891] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1907/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1907/2017 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus plantarum (KKP/593/p și KKP/788/p) și Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) ca aditiv furajer pentru bovine și ovine (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1905/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1905/2017 privind autorizarea unui preparat de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ca aditiv destinat hranei puilor pentru îngrășare și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare (titularul autorizației Danstar Ferment AG reprezentat de Lallemand SAS) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1904/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1904/2017 privind autorizarea unui preparat de Bacillus licheniformis DSM 28710 ca aditiv furajer destinat puilor pentru îngrășare și puicuțelor pentru ouat (titularul autorizației: Huvepharma NV) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1906/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1906/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-b-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) ca aditiv pentru hrana puicuțelor pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat (titularul autorizației: Huvepharma NV) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1903/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1903/2017 privind autorizarea preparatelor de Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 și Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1899/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1899/2017 de înregistrare a unor denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Tradièní Lovecký salám/Tradièná Lovecká saláma (STG) și Tradièní Špekáèky/Tradièné Špekaèky (STG)]

 • Regulament 1898/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1898/2017 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Pó³torak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kie³basa ja³owcowa staropolska (STG), Kie³basa myœliwska staropolska (STG) și Olej rydzowy tradycyjny (STG)]

 • Regulament 1901/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1901/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Danbo (IGP)]

 • Regulament 1897/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1897/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1900/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1900/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Varaždinsko zelje (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 268 din 18.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1861/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1861/2017 privind ajutorul de stat SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) - Italia - Compensație pentru aeroporturile din Sardinia privind obligațiile de serviciu public (SIEG) [notificată cu numărul C(2016) 4862] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 267 din 18.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1896/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1896/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază (EC 3.2.1.6) și endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produs de Aspergillus niger (NRRL 25541) ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășare, găini ouătoare, porci pentru îngrășare, specii minore de păsări de curte și specii minore de porcine pentru îngrășare, de modificare a Regulamentului (CE) 255/2005 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 668/2003 (titular al autorizației Andrés Pintaluba S.A.) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 266 din 17.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1869/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1869/2017 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

 • Decizie 1870/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1870/2017 privind publicarea referinței standardului european referitor la facturarea electronică și lista sintaxelor sale în conformitate cu Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1868/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1868/2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia

 • Decizie 1867/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1867/2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia

 • Decizie 1866/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1866/2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă

 • Regulament 1864/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1864/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Rosé des Riceys (DOP)]

 • Regulament 1865/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1865/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Vacqueyras (DOP)]

 • Regulament 1863/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1863/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Almansa (DOP)]

 • Regulament 1862/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1862/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 265 din 16.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 265 din 14.10.2017 Deschide →

 • Directivă 1852/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 1852/2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană

 • Decizie 1857/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1857/2017 privind recunoașterea echivalenței mecanismelor juridice, de supraveghere și de punere în aplicare ale Statelor Unite ale Americii referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare derivate supravegheate de Comisia pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) cu anumite cerințe ale articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1856/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1856/2017 de autorizare a Republicii Polonia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1855/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1855/2017 de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1853/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1853/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/335/UE de autorizare a Republicii Lituania de a aplica o măsură de derogare de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1854/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1854/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/797/UE de autorizare a aplicării de către Republica Estonia a unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 264 din 13.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1851/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1851/2017 de modificare a anexei II(E) la Decizia 92/260/CEE în ceea ce privește cerințele pentru pesta cabalină africană pentru caii înregistrați admiși temporar din Algeria, Kuweit, Maroc, Oman, Qatar, Tunisia și Turcia și de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Emiratele Arabe Unite din lista țărilor terțe și a părților acestora din care sunt autorizate importurile în Uniune de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și de embrioni de ecvidee [notificată cu numărul C(2017) 6775] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/577 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/1542 al Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură)

 • Regulament 1846/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1846/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1272 în ceea ce privește plafoanele bugetare pentru anul 2017 aplicabile anumitor scheme de sprijin direct din Portugalia

 • Regulament 1847/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1847/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Dealurile Crișanei (IGP)]

 • Regulament 1848/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1848/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Dealurile Zarandului (IGP)]

 • Decizie 1849/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1849/2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Národná banka Slovenska

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 263 din 12.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 262 din 12.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 261 din 11.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1836/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1836/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 1841/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1841/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 6886] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 11.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene

 • Decizie 1840/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1840/2017 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman, în ceea ce privește perioada sa de aplicare [notificată cu numărul C(2017) 6719] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1839/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1839/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/426/UE privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului pestei porcine africane din anumite țări terțe sau din părți ale teritoriului unor țări terțe în care este confirmată prezența bolii respective și de abrogare a Deciziei 2011/78/UE [notificată cu numărul C(2017) 6672] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1837/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1837/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

 • Decizie 1838/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1838/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

se încarcă...