Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 285 din 13.11.2018 Deschide →

 • Regulament 1699/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1699/2018 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2018 și 30 decembrie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1703/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1703/2018 de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parțială referitoare la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia

 • Decizie 1702/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1702/2018 de stabilire a criteriilor etichetei ecologice a UE pentru lubrifianți [notificată cu numărul C(2018) 7125] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1701/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1701/2018 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "Etichetarea obligatorie nevegetarian/vegetarian/vegan a produselor alimentare" [notificată cu numărul C(2018) 7300] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 1700/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1700/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/54/UE de autorizare a Republicii Slovenia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 284 din 12.11.2018 Deschide →

 • Decizie 1675/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1675/2018 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos - EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare

 • Regulament 1670/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1670/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia

 • Rectificare din 12.11.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 218 din 13 august 2008)

 • Rectificare din 12.11.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 243 din 15 septembrie 2009)

 • Decizie 1674/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1674/2018 de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova

 • Directivă 1673/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 1673/2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

 • Regulament 1672/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1672/2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

 • Regulament 1671/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1671/2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 283 din 12.11.2018 Deschide →

 • Regulament 1690/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1690/2018 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de anumite anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1579 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse la importurile de anumite anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 282 din 12.11.2018 Deschide →

 • Decizie 1698/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1698/2018 privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Bulgaria [notificată cu numărul C(2018) 7543] (Numai textul în limba bulgară este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1697/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1697/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară

 • Decizie 1696/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1696/2018 privind regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

 • Regulament 1694/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1694/2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Oolde" (DOP)

 • Directivă 1695/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 1695/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

 • Regulament 1693/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1693/2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Vijlen" (DOP)

 • Regulament 1692/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1692/2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate ["Tacoronte-Acentejo" (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 280 din 09.11.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 279 din 09.11.2018 Deschide →

 • Decizie 1689/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1689/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 7511] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1684/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1684/2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 1687/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1687/2018 de modificare a Deciziei 2007/25/CE a Comisiei privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia [notificată cu numărul C(2018) 7240] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1688/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1688/2018 de acordare a unor derogări Slovaciei în ceea ce privește furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei [notificată cu numărul C(2018) 7304] (Numai textul în limba slovacă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1685/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1685/2018 privind condițiile uniforme de transmitere a seriilor de timp pentru noua împărțire regională în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003

 • Regulament 1683/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1683/2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Germaniei

 • Regulament 1686/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1686/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și șaptea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 1682/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1682/2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Poloniei

 • Regulament 1677/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1677/2018 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele 7h, 7j și 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1681/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1681/2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

 • Regulament 1680/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1680/2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 7h, 7j și 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1679/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1679/2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Lituaniei

 • Regulament 1678/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1678/2018 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Decizie 1676/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1676/2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 278 din 08.11.2018 Deschide →

 • Decizie 1669/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1669/2018 de abrogare a Deciziei 2006/80/CE de acordare pentru anumite state membre a derogării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 92/102/CEE a Consiliului privind identificarea și înregistrarea animalelor [notificată cu numărul C(2018) 7239] (Numai textele în limbile cehă, franceză, italiană, portugheză, slovacă și slovenă sunt autentice)

 • Decizie 1668/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1668/2018 de modificare a anexei I la Decizia 2006/766/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2018) 7207] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1666/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1666/2018 de numire a doi membri și a cinci supleanți, propuși de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 1665/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1665/2018 de numire a unui membru, propus de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Economic și Social European

 • Decizie 1667/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1667/2018 de numire a unui supleant, propus de Regatul Țărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 1664/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1664/2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Lietuvos bankas

 • Decizie 1663/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1663/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și al Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea unor standarde europene privind calificările profesionale în domeniul navigației interioare

 • Regulament 1661/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1661/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

 • Decizie 1662/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1662/2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2018)

 • Regulament 1660/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1660/2018 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de anumite produse alimentare de origine nonanimală din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare cu reziduuri de pesticide, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 885/2014 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1659/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1659/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 cu privire la criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1658/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1658/2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate ["Côtes de Montravel" (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 277 din 07.11.2018 Deschide →

 • Regulament 1624/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1624/2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile și formularele și machetele standard care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1066 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 276 din 07.11.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 275 din 06.11.2018 Deschide →

 • Regulament 1650/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1650/2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Rusia și Statele Unite din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1648/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1648/2018 de autorizare a introducerii pe piață a xilo-oligozaharidelor ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1651/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1651/2018 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv cea de a treia tranșă pentru exercițiul 2018

 • Regulament 1649/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1649/2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...