Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 331 din 14.12.2017 Deschide →

 • Regulament 2310/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2310/2017 de deschidere, pentru anul 2018, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 2311/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2311/2017 de stabilirea a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2292 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2314/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2314/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2017-30 noiembrie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2018-31 decembrie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui și al produselor lactate

 • Regulament 2312/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2312/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv în hrana scroafelor, a purceilor neînțărcați și a câinilor (titularul autorizației: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentat de Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2313/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2313/2017 de stabilire a specificațiilor privind formatul pașaportului fitosanitar pentru circulația pe teritoriul Uniunii și al pașaportului fitosanitar pentru introducerea și circulația în interiorul unei zone protejate

 • Decizie 2316/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2316/2017 de abrogare a Deciziei 92/176/CEE privind hărțile geografice necesare funcționării rețelei ANIMO [notificată cu numărul C(2017) 8316] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2317/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2317/2017 privind recunoașterea sistemului voluntar "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet" pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • Decizie 2319/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2319/2017 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere aplicabil burselor recunoscute în Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2318/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2318/2017 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere din Australia aplicabil piețelor financiare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 14.12.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (Ediția specială în limba română, cap. 03, vol. 43, p. 86)

 • Decizie 2320/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2320/2017 privind echivalarea cadrului juridic și de supraveghere din Statele Unite ale Americii pentru bursele de valori naționale și sistemele alternative de tranzacționare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 329 din 13.12.2017 Deschide →

 • Regulament 2295/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2295/2017 de completare a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea activelor grevate și negrevate cu sarcini (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2300/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2300/2017 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 la importurile de acid citric din Republica Populară Chineză prin importuri de acid citric expediat din Cambodgia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Cambodgia, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

 • Decizie 2304/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2304/2017 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5 în Țările de Jos [notificată cu numărul C(2017) 8719] (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2301/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2301/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului ambasadorilor ACP-UE cu privire la punerea în aplicare a articolului 68 din Acordul de parteneriat ACP-UE

 • Decizie 2302/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2302/2017 în sprijinul activităților OIAC de asistență pentru operațiunile de curățare la fostul depozit de arme chimice din Libia în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Decizie 2303/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2303/2017 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2118(2013) și a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Regulament 2298/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2298/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2299/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2299/2017 privind autorizarea unui preparat de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrășare, a speciilor minore de porcine (înțărcate și pentru îngrășare), a puilor pentru îngrășare, a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat, privind autorizarea acestui aditiv furajer în vederea utilizării în apa de băut și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2036/2005, (CE) nr. 1200/2005 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 413/2013 (titularul autorizației Danstar Ferment AG reprezentat de Lallemand SAS) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2297/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2297/2017 de interzicere a pescuitului de langustină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2296/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2296/2017 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele Uniunii din zona IV de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

 • Regulament 2293/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2293/2017 privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 și a produselor din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2294/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2294/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 în ceea ce privește precizarea definiției operatorilor independenți în sensul Directivei 2014/65/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 328 din 12.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2285/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2285/2017 de modificare a ghidului utilizatorului care stabilește etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) [notificată cu numărul C(2017) 8072] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2287/2017, Comisia Europeană

  Decizia de puere în aplicare nr. 2287/2017 de stabilire a formularelor care trebuie să fie utilizate pentru importul mercurului și al anumitor amestecuri de mercur în temeiul Regulamentului (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul [notificată cu numărul C(2017) 8190] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2279/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2279/2017 de modificare a anexelor II, IV, VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2289/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2289/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 8631] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2283/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2283/2017 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea ("iTrace III")

 • Decizie 2288/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare (UE) 2288/2017 privind identificarea specificațiilor tehnice TIC destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2292/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 54/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/2292]

 • Decizie 2291/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 53/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/2291]

 • Decizie 2290/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 52/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/2290]

 • Decizie 2286/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2286/2017 privind recunoașterea cerințelor sistemului de management de mediu Eco-Lighthouse ca fiind conforme cu cerințele corespunzătoare ale Sistemului de management de mediu și audit (EMAS), în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit [notificată cu numărul C(2017) 8082] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2284/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2284/2017 privind sprijinirea statelor din Africa, regiunea Asia-Pacific, America Latină și zona Caraibilor în vederea participării acestora la procesul consultativ desfășurat în cadrul grupului de experți la nivel înalt însărcinat cu pregătirea tratatului de interzicere a producerii de material fisil

 • Decizie 2282/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2282/2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

 • Regulament 2281/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2281/2017 de autorizare a majorării limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2017 din anumite regiuni vitivinicole din Germania și din toate regiunile vitivinicole din Danemarca, Țările de Jos și Suedia

 • Regulament 2280/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2280/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

 • Regulament 2278/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2278/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 09.12.2017 Deschide →

 • Rectificare din 11.12.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20 decembrie 2013)

 • Regulament 2225/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2225/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea Sistemului de intrare/ieșire

 • Regulament 2226/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2226/2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 326 din 09.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2270/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2270/2017 privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte

 • Rectificare din 09.12.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/2228 al Comisiei din 4 decembrie 2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 5 decembrie 2017)

 • Decizie 2269/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2269/2017 de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022

 • Decizie 2277/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2277/2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru

 • Regulament 2275/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2275/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației: Centro Sperimentale del Latte) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2276/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr 2276/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ca aditiv în hrana scroafelor (titularul autorizației: Kemin Europa N.V.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2274/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2274/2017 privind autorizarea unei noi utilizări a unui preparat de 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Komagataella pastoris (DSM 23036) ca aditiv furajer pentru pești (titular al autorizației: Huvepharma EOOD) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2272/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2272/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate ["Kabanosy staropolskie" (STG)]

 • Regulament 2273/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2273/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2271/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2271/2017 privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 325 din 08.12.2017 Deschide →

 • Regulament 2119/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2119/2017 de stabilire a "listei Prodcom" de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 324 din 08.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2267/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2267/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 8522] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2261/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2261/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului ministerial comun și al Comitetului comun de cooperare, instituite prin Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, cu privire la adoptarea Regulamentului de procedură al Comitetului ministerial comun și a mandatului Comitetului comun de cooperare și al subcomitetelor

 • Decizie 2266/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2266/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1138 în ceea ce privește anumite termene pentru utilizarea standardelor ONU/CEFACT în cadrul schimbului de informații privind pescuitul [notificată cu numărul C(2017) 8089]

 • Rectificare din 08.12.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE) 2017/971 a Consiliului din 8 iunie 2017 de stabilire a modalităților de planificare și conducere pentru misiunile PSAC militare neexecutive ale UE și de modificare a Deciziilor 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze, 2013/34/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și (PESC) 2016/610 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

 • Decizie 2265/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 2265/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Decizie 2264/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2264/2017 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

 • Decizie 2263/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2263/2017 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

 • Decizie 2262/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2262/2017 de desemnare a membrilor comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

 • Regulament 2260/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2260/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 2259/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2259/2017 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI și VII de navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 2258/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2258/2017 de interzicere a pescuitului de specii de cardină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2257/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2257/2017 de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2256/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2256/2017 de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul Estoniei

 • Regulament 2255/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2255/2017 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIII, IX și X și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2252/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2252/2017 de interzicere a pescuitului de vulpi și pisici-de-mare în apele Uniunii din zonele VIII și IX de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2253/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2253/2017 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa și VIIIb de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2254/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2254/2017 de interzicere a pescuitului de ton alb din zone nordice în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulament 2251/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2251/2017 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 2250/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2250/2017 de interzicere a pescuitului de vulpi și pisici-de-mare în apele Uniunii din zonele VIII și IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulament 2248/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2248/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 2249/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2249/2017 de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în apele Uniunii și în apele internaționale din zona IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulament 2247/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2247/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 2245/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2245/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 2246/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2246/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 2243/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2243/2017 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1212/2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 2244/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2244/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 323 din 07.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2117/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2117/2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari [notificată cu numărul C(2017) 7469] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2118/2017, Comitetul European

  Decizia nr. 1/2017 în ceea ce privește modificarea capitolului 4 privind dispozitivele medicale, a capitolului 6 privind aparatele sub presiune, a capitolului 7 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații, a capitolului 8 privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, a capitolului 9 privind materialul electric și compatibilitatea electromagnetică, a capitolului 11 privind instrumentele de măsurare, a capitolului 15 privind inspecția bunei practici de fabricare a medicamentelor și certificarea loturilor, a capitolului 17 referitor la ascensoare și a capitolului 20 privind explozivii de uz civil, precum și actualizarea referințelor juridice cuprinse în anexa 1 [2017/2118]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 07.12.2017 Deschide →

 • Decizie 2240/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2240/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Regulament 2241/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2241/2017 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2242/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2242/2017 de autorizare a începerii negocierilor în vederea modificării Acordului internațional din 1992 privind zahărul

se încarcă...