Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 363 din 20.12.2017 Deschide →

 • Regulament 1791/2006, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1791/2006 de adaptare a unor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, ca urmare a aderării Bulgariei și României

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 265 din 14.10.2017 Deschide →

 • Directivă 1852/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 1852/2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană

 • Decizie 1857/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1857/2017 privind recunoașterea echivalenței mecanismelor juridice, de supraveghere și de punere în aplicare ale Statelor Unite ale Americii referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare derivate supravegheate de Comisia pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) cu anumite cerințe ale articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1856/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1856/2017 de autorizare a Republicii Polonia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1855/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1855/2017 de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1853/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1853/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/335/UE de autorizare a Republicii Lituania de a aplica o măsură de derogare de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1854/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1854/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/797/UE de autorizare a aplicării de către Republica Estonia a unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 264 din 13.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1851/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1851/2017 de modificare a anexei II(E) la Decizia 92/260/CEE în ceea ce privește cerințele pentru pesta cabalină africană pentru caii înregistrați admiși temporar din Algeria, Kuweit, Maroc, Oman, Qatar, Tunisia și Turcia și de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Emiratele Arabe Unite din lista țărilor terțe și a părților acestora din care sunt autorizate importurile în Uniune de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și de embrioni de ecvidee [notificată cu numărul C(2017) 6775] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/577 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/1542 al Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură)

 • Regulament 1846/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1846/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1272 în ceea ce privește plafoanele bugetare pentru anul 2017 aplicabile anumitor scheme de sprijin direct din Portugalia

 • Regulament 1847/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1847/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Dealurile Crișanei (IGP)]

 • Regulament 1848/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1848/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Dealurile Zarandului (IGP)]

 • Decizie 1849/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1849/2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Národná banka Slovenska

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 263 din 12.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 262 din 12.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 261 din 11.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1836/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1836/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 1841/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1841/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 6886] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 11.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene

 • Decizie 1840/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1840/2017 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman, în ceea ce privește perioada sa de aplicare [notificată cu numărul C(2017) 6719] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1839/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1839/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/426/UE privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului pestei porcine africane din anumite țări terțe sau din părți ale teritoriului unor țări terțe în care este confirmată prezența bolii respective și de abrogare a Deciziei 2011/78/UE [notificată cu numărul C(2017) 6672] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1837/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1837/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

 • Decizie 1838/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1838/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 260 din 10.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1835/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1835/2017 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 10 octombrie 2017

 • Regulament 1834/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1834/2017 de modificare pentru a 279-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Regulament 1833/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1833/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Capón de Vilalba (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 259 din 07.10.2017 Deschide →

 • Recomandare 1805/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1805/2017 cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Recomandare 1803/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1803/2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională [notificată cu numărul C(2017) 6504]

 • Recomandare 1804/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1804/2017 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spațiul Schengen

 • Regulament 1798/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1798/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutății (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1800/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1800/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 07.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 1802/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1802/2017 privind numirea șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

 • Regulament 1801/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1801/2017 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2016/2250 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

 • Regulament 1799/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1799/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește exceptarea anumitor bănci centrale din țări terțe, în cadrul aplicării politicilor monetare, de schimb valutar și de stabilitate financiară ale acestora, de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Notificare din 07.10.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 258 din 06.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1797/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1797/2017 privind schemele de ajutor SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) pusă în aplicare de Germania pentru anumiți utilizatori finali (reducerea suprataxei de cogenerare) și SA.47887 (2017/N) pe care Germania intenționează să o pună în aplicare în vederea extinderii schemei de sprijin pentru cogenerare în ceea ce privește instalațiile de cogenerare utilizate în rețele închise [notificată cu numărul C(2017) 3400] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1796/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1796/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de export pentru brânzeturile destinate exportului către Statele Unite ale Americii în 2018 în cadrul contingentelor menționate în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

 • Regulament 1794/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1794/2017 de fixare, pentru anul fiscal 2018 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a măsurilor de intervenție constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

 • Decizie 1793/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1793/2017 de modificare a Deciziei (UE) 2017/1792 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

 • Decizie 1792/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1792/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 257 din 05.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1791/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1791/2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala

se încarcă...