Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 74 din 16.03.2018 Deschide →

 • Regulament 406/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 406/2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Amêndoa Coberta de Moncorvo" (IGP)]

 • Regulament 408/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 408/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1758 de stabilire a formei și a conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEGA și FEADR, precum și în scopuri de monitorizare și prognoză

 • Regulament 405/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 405/2018 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 407/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 407/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Decizie 404/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 404/2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 73 din 15.03.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 72 din 15.03.2018 Deschide →

 • Regulament 401/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 401/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește clasificarea pistelor

 • Decizie 398/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 398/2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

 • Decizie 403/2017, Comitetul European

  Decizia nr. 2/2017 de modificare a capitolului 2 privind echipamentele individuale de protecție, a capitolului 4 privind dispozitivele medicale, a capitolului 5 privind aparatele de uz casnic pe bază de gaz și boilerele și a capitolului 19 privind instalațiile pe cablu [2018/403]

 • Decizie 402/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 402/2018 de instituire a Grupului consultativ european pentru Autoritatea Europeană a Muncii (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

 • Regulament 400/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 400/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardul internațional de contabilitate (IAS) 40 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 399/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 399/2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Beelitzer Spargel" (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 71 din 14.03.2018 Deschide →

 • Regulament 395/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 395/2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Rectificare din 14.03.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 276 din 20 octombrie 2010)

 • Regulament 394/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 394/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește eliminarea cerințelor privind operațiunile aeriene aplicabile baloanelor

 • Regulament 396/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 396/2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

 • Decizie 397/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 397/2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 70 din 13.03.2018 Deschide →

 • Regulament 336/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 336/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 69 din 13.03.2018 Deschide →

 • Decizie 393/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 393/2018 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

 • Decizie 392/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 392/2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 390/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 390/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

 • Regulament 389/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 389/2018 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 391/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 391/2018 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Regulament 388/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 388/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 386/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 386/2018 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Regulament 387/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 387/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

 • Decizie 385/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 385/2018 privind semnarea, în numele Uniunii și al statelor membre, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 68 din 12.03.2018 Deschide →

 • Decizie 354/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 354/2018 de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Irlanda (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Regulament 352/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 352/2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel" (DOP)]

 • Regulament 353/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 353/2018 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1145 privind retragerea de pe piață a anumitor aditivi furajeri autorizați în temeiul Directivelor 70/524/CEE și 82/471/CEE ale Consiliului și de abrogare a dispozițiilor caduce în baza cărora sunt autorizați aditivii furajeri respectivi (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 355/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 355/2018 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)

 • Informare din 12.03.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 67 din 09.03.2018 Deschide →

 • Directivă 350/2018, Comisia Europeană

  Directiva nr. 350/2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele modificate genetic

 • Decizie 351/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 351/2018 de respingere a angajamentelor oferite în legătură cu procedura antidumping privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia și Ucraina

 • Regulament 349/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 349/2018 de modificare pentru a 282-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Regulament 348/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 348/2018 privind o derogare temporară de la regulile de origine preferențiale prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește bicicletele și alte produse similare fabricate în Cambodgia referitor la utilizarea, în cadrul cumulului, de componente originare din Malaysia

 • Regulament 346/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 346/2018 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 347/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 347/2018 privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ca aditiv în hrana purceilor și a scroafelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1847/2003 și (CE) nr. 2036/2005 (titularul autorizației: Danstar Ferment AG, întreprindere reprezentată de Lallemand SAS) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 345/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat (UE) 345/2018 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de evaluare a valorii activelor și pasivelor instituțiilor sau ale entităților (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 344/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 344/2018 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile legate de metodologia de evaluare a diferenței de tratament în cadrul procedurii de rezoluție (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 343/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 343/2018 privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 66 din 08.03.2018 Deschide →

 • Rectificare din 08.03.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 65 din 08.03.2018 Deschide →

 • Rectificare din 08.03.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1538 al Băncii Centrale Europene din 25 august 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 240 din 19 septembrie 2017)

 • Regulament 339/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 339/2018 de modificare și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce privește licențele de import pentru produsele lactate originare din Islanda

 • Decizie 341/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 341/2018 privind schema de ajutor de stat SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN) pusă în aplicare de Franța [taxă în beneficiul Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) - articolul 25 din Legea nr. 2005-1720 din 30 decembrie 2005] [notificată cu numărul C(2017) 4431] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Regulament 338/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 338/2018 privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus niger (DSM 25770) ca aditiv destinat hranei puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat, a porcilor pentru îngrășare, a scroafelor, a speciilor minore de porcine pentru îngrășare sau pentru reproducere, a curcanilor pentru îngrășare, a curcanilor crescuți pentru reproducere, a tuturor celorlalte specii aviare (cu excepția păsărilor ouătoare) și a purceilor înțărcați (titularul autorizației: BASF SE) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 342/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 342/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 1509] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 337/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 337/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 340/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 340/2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

se încarcă...