Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 17 din 18.01.2019 Deschide →

 • Decizie 63/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 63/2019 privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de echipamente electrice și electronice, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 16 din 18.01.2019 Deschide →

 • Regulament 73/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 73/2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză

 • Decizie 74/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 privind modificarea condițiilor de punere în aplicare a preferințelor tarifare pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate prevăzute la articolul 14 din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte [2019/74]

 • Regulament 71/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 71/2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 15 din 17.01.2019 Deschide →

 • Directivă 69/2019, Comisia Europeană

  Directiva de punere în aplicare nr. 69/2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru armele de alarmă și de semnalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 68/2019, Comisia Europeană

  Directiva de punere în aplicare nr. 68/2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 70/2019, Comisia Europeană

  Decizia nr. 70/2019 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia grafică și a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia absorbantă și produsele din hârtie absorbantă [notificată cu numărul C(2019) 3] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 67/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 67/2019 de impunere a unor măsuri de salvgardare cu privire la importurile de orez Indica originare din Cambodgia și Myanmar/Birmania

 • Regulament 66/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 66/2019 privind normele referitoare la modalitățile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pentru a verifica respectarea normelor Uniunii privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor care se aplică mărfurilor respective

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 14 din 16.01.2019 Deschide →

 • Regulament 48/2019, Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

  Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă [2019/57]

 • Decizie 56/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 56/2019 privind schema de ajutor SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) pusă în aplicare de Germania pentru consumatorii de energie electrică la sarcină de bază în temeiul articolului 19 din StromNEV [notificată cu numărul C(2018) 3166] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 13 din 16.01.2019 Deschide →

 • Decizie 64/2019, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 64/2019 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 25] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 65/2019, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 65/2019 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește statutul oficial de indemne de tuberculoză și statutul oficial de indemne de bruceloză și a anexei II la Decizia 93/52/CEE în ceea ce privește statutul oficial de indemne de bruceloză (B. melitensis) al unor regiuni din Spania [notificată cu numărul C(2019) 39] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Notificare din 16.01.2019, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 12 din 15.01.2019 Deschide →

 • Regulament 58/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 58/2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru linuron din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 59/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 59/2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de radiatoare din aluminiu originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 60/2019, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 60/2019 de modificare a Deciziei 2009/866/CE, a Deciziei 2010/419/UE, a Deciziei de punere în aplicare 2012/651/UE și a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1685 în ceea ce privește reprezentantul titularului autorizației [notificată cu numărul C(2019) 15] (Numai textul în limbile franceză și neerlandeză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 11 din 14.01.2019 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 10 din 14.01.2019 Deschide →

 • Regulament 50/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 50/2019 de modificare a anexelor II, III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorantraniliprol, clomazon, ciclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepiquat, ulei de ceapă, tiacloprid și valifenalat din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 53/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 53/2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam privind procedurile de conformitate

 • Decizie 54/2019, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 54/2019 privind valabilitatea anumitor informații tarifare obligatorii [notificată cu numărul C(2019) 142] (Numai textul în limba polonă este autentic)

 • Decizie 55/2019, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 55/2019 de rectificare a versiunilor în limbile bulgară și franceză a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 8] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 52/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 52/2019 de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord de modificare a contingentului tarifar existent pentru carnea de pasăre și pentru preparatele din carne de pasăre și de modificare a actualului regim tarifar pentru alte bucăți de carne de pasăre, prevăzute în anexa I-A la capitolul 1 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

 • Regulament 51/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 51/2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

 • Regulament 49/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 49/2019 privind autorizarea substanțelor selenit de sodiu, selenit de sodiu granulat învelit și zinc-L-selenometionină ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Informare din 14.01.2019, Consiliul Uniunii Europene

  Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (^*1 ) cu privire la instituirea unui spațiu aerian comun european (SACE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 9 din 11.01.2019 Deschide →

 • Decizie 47/2018, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 47/2019 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2018/31)

 • Decizie 48/2018, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 48/2019 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32)

 • Decizie 44/2018, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 44/2019 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28)

 • Decizie 46/2018, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 46/2019 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

 • Decizie 45/2018, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 45/2019 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29 (BCE/2018/29)

 • Decizie 43/2018, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 43/2019 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28 (BCE/2018/27)

 • Decizie 41/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 41/2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere creat prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în legătură cu modificarea Protocolului 3 la respectivul acord, referitor la definiția noțiunii de "produse originare" și la metodele de cooperare administrativă

 • Decizie 42/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 de modificare a dispozițiilor Protocolului 3 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, privind definiția noțiunii de "produse originare" și lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca anumite categorii de produse, fabricate pe teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei și legate de crearea de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și pentru populația iordaniană, să poată obține caracterul de produs originar [2019/42]

 • Regulament 39/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 39/2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 40/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 40/2019 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treizecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 38/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 38/2019 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru iprodion din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 37/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 37/2019 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 33/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 33/2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea

 • Regulament 36/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 36/2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța N-(2-metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamidă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 35/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 35/2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 34/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 34/2019 de stabilire a normelor de aplicare atât a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, modificările caietelor de sarcini ale produselor, înregistrarea denumirilor protejate, anularea protecției și utilizarea simbolurilor, cât și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește un sistem de controale adecvat

 • Aviz din 11.01.2019, Consiliul Uniunii Europene

  Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 8 din 10.01.2019 Deschide →

 • Decizie 32/2018, Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

  Decizia nr. 5/2018 de numire a membrilor Comitetului executiv al Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) [2019/32]

 • Rectificare din 10.01.2019, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1605 al Consiliului din 25 octombrie 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 26 octombrie 2018)

 • Rectificare din 10.01.2019, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2018/1612 a Consiliului din 25 octombrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 26 octombrie 2018)

 • Decizie 31/2018, Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

  Decizia nr. 4/2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2013-2016 [2019/31]

 • Regulament 27/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 27/2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 30/2018, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 de stabilire a prelungirii cu doi ani a priorităților parteneriatului UE-Iordania [2019/30]

 • Decizie 28/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 28/2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în ceea ce privește prelungirea cu doi ani a priorităților parteneriatului UE-Iordania

 • Decizie 29/2019, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 29/2019 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

 • Regulament 26/2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr 26/2019 de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...