Statisticile care trebuie transmise organului | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția unică asupra stupefiantelor din 30.03.1961. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 20 Statisticile care trebuie transmise organului

1. Părțile vor transmite organului, pentru fiecare dintre teritoriile lor, în modul și sub forma pe care le va prescrie organul, statisticile care au legătură cu următoarele probleme și stabilite pe formularele furnizate de către organ:

a) producția sau fabricarea de stupefiante;

b) utilizarea stupefiantelor în vederea fabricării altor stupefiante, preparatelor din tabelul III și a substanțelor care nu sînt vizate prin prezenta convenție și utilizarea paiului de mac în vederea fabricării stupefiantelor;

c) consumul de stupefiante;

d) importul și exportul da stupefiante și al paiului de mac;

e) confiscările de stupefiante și destinația cantităților confiscate; și

f) stocurile de stupefiante la 31 decembrie al anului la care se referă statisticile.

2.

a) Statisticile avînd legătură cu problemele menționate la paragraful 1, cu excepția alineatului d), vor fi stabilite anual și vor fi predate organului cel mai tîrziu la 30 iunie al anului următor celui la care se raportează.

b) Statisticile avînd legătură cu problemele menționate în cadrul alineatului d) al paragrafului 1 vor fi întocmite trimestrial și vor fi predate organului în timp de o lună de la sfîrșitul trimestrului la care se referă.

3. În afară de informațiile vizate de paragraful 1 al prezentului articol părțile pot adresa organului, în măsura posibilităților, pentru oricare dintre teritoriile lor, informațiile privind suprafețele (în hectare) cultivate în vederea producției de opiu.

4. Părțile nu sînt obligate să furnizeze statistici care au legătură cu stocurile speciale, dar ele vor furniza separat statistici care au legătură cu stupefiantele importate sau procurate în țară sau teritoriu pentru nevoile speciale, cît și despre cantitățile de stupefiante luate din stocurile speciale, în vederea satisfacerii nevoilor populației civile.

Mergi la:
Durata mandatului și remunerarea membrilor organului
Regulamentul interior al organului
Aplicarea regimului de evaluări
Aplicarea regimului statisticilor
Măsuri care trebuie luate de către organ în vederea asigurării executării dispozițiilor convenției
Rapoartele organului
Secretariatul
Administrația specială
Informațiile care trebuie transmise de către părți secretarului general
Evaluarea necesarului de stupefiante
Statisticile care trebuie transmise organului
Limitarea fabricării și a importului
Dispoziții speciale aplicabile culturii
Organe naționale ale opiului
Restricții în legătură cu producția de opiu destinat comerțului internațional
Controlul paiului de mac
Coca și frunzele de coca
Dispoziții suplimentare relative la frunzele de coca
Controlul cannabisului
Fabricarea
Comerț și distribuire

Acesta este un fragment din Convenția unică asupra stupefiantelor din 30.03.1961. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...