Măsuri care trebuie luate de către organ în vederea asigurării executării dispozițiilor convenției | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția unică asupra stupefiantelor din 30.03.1961. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ARTICOLUL 13 Aplicarea regimului statisticilor ARTICOLUL 15 Rapoartele organului

ARTICOLUL 14 Măsuri care trebuie luate de către organ în vederea asigurării
executării dispozițiilor convenției

1.

a) Dacă, după examinarea informațiilor adresate organului de către guvern, în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții, sau a informațiilor comunicate prin organele Națiunilor Unite și avînd legătură cu problemele relative la dispozițiile amintite, organul are motive să creadă că scopurile prezentei convenții sînt compromise în mod serios prin faptul că o parte sau o țară ori un teritoriu nu execută dispozițiile convenției, organul are dreptul să ceară explicații de la guvernul țării sau teritoriului interesat sub rezerva dreptului pe care îl are de a atrage atenția părților, a consiliului și a comisiei asupra problemei, după cum este prevăzut în alineatul c) de mai jos, organul va socoti drept confidențială o cerere de informații sau o explicație predată de către un guvern, în conformitate cu prezentul alineat.

b) După ce a acționat în conformitate cu alineatul a) de mai sus, organul poate, dacă socotește că este necesar, să ceară guvernului interesat luarea de măsuri corective care, avînd în vedere circumstanțele, pot părea necesare în vederea executării dispozițiilor prezentei convenții.

c) Dacă organul constată că guvernul interesat nu a dat explicații satisfăcătoare, în cazul în care a fost invitat să le predea în conformitate cu alineatul a) de mai sus, sau că neglijează să adopte toate măsurile corective pe care a fost invitat să le ia în conformitate cu alineatul b) de mai sus, poate atrage atenția părților, consiliului și comisiei asupra acestei probleme.

2. Cînd atrage atenția părților, consiliului și comisiei asupra unei probleme, în conformitate cu alineatul c) al paragrafului 1 de mai sus, organul poate, dacă socotește necesară o asemenea măsură, să recomande părților să oprească importul de stupefiante de proveniența țării interesate sau exportul de stupefiante care au ca destinație această țară sau teritoriu, sau în același timp importul și exportul, fie pentru o perioadă determinată, fie pînă cînd situația din această țară sau teritoriu va deveni satisfăcătoare. Statul interesat are dreptul de a prezenta această problemă în fața consiliului.

3. Organul are dreptul să publice un raport privind toate problemele vizate prin dispozițiile prezentului articol și să-l comunice consiliului, care îl va transmite tuturor părților. Dacă organul publică în acest raport o hotărîre luată în virtutea prezentului articol sau o informație privind această hotărîre, este obligat să publice, de asemenea, avizul guvernului interesat, dacă acesta o cere.

4. În cazul în care o hotărîre a organului publicată în conformitate cu prezentul articol n-a fost adoptată în unanimitate, opinia minorității trebuie să fie, de asemenea, publicată.

5. Orice stat va fi invitat să fie reprezentat la ședințele organului în cursul cărora se examinează o problemă care îl interesează în mod direct în legătură cu termenii prezentului articol.

6. Hotărîrile organului luate în virtutea, prezentului articol trebuie să fie adoptate de către o majoritate de două treimi a numărului total al membrilor organului.

Acesta este un fragment din Convenția unică asupra stupefiantelor din 30.03.1961. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...