Act Internațional

Acordul privind adoptarea de conditii uniforme de omologare si recunoasterea reciproca a omologarii echipamentelor si pieselor vehiculelor cu motor din 20.03.1958 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 noiembrie 1976

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Partile contractante, dorind sa defineasca conditii uniforme a caror indeplinire sa fie suficienta pentru omologarea in tarile lor a anumitor echipamente si a anumitor piese ale vehiculelor cu motor, si dorind sa faciliteze utilizarea in tarile lor a echipamentelor si pieselor astfel de omologate de catre autoritatile competente ale unei alte parti contractante, au convenit urmatoarele:

ARTICOLUL 1

1. Partile contractante, pe baza dispozitiilor din paragrafele si articolele urmatoare, vor stabili conditii uniforme de omologare a echipamentelor si pieselor vehiculelor cu motor si pentru marile de omologare si vor recunoaste reciproc omologarile acordate in conformitate cu aceste conditii. In sensul prezentului acord:

- termenii echipamente si piese ale vehiculelor cu motor cuprind intregul echipament de protectie conducatorilor sau pasagerilor si tot echipamentul cu piesele care, prin prezenta lor la bordul vehiculului in miscare, intereseaza securitatea circulatiei;

- termenii omologarea echipamentelor si pieselor vehiculelor cu motor acopera, din punct de vedere al cerintelor specifice ce trebuie satisfacute de catre un corp de vehicul prevazut cu echipamentul si cu piesele in cauza, omologarea acestui tip de vehicul prevazut in acest echipament sau cu aceste piese.

2. Daca administratiile competente ale cel putin 2 parti contractante se pun de acord asupra conditiilor uniforme de omologare a echipamentelor sau pieselor vehiculelor cu motor, ele vor intocmi un proiect de regulament pentru aceste echipamente sau piese, care va preciza:

a) echipamentele si piesele in cauza;

b) conditiile care trebuie satisfacute de aceste echipamente si piese, inclusiv incercarile la care trebuie sa reziste acest echipament si aceste piese; regulamentul va putea, daca este cazul, sa indice laboratoare, corespunzator echipate, unde sa se efectueze incercarile de acceptare a tipurilor de echipamente si piese prezentate la omologare;

c) marcile de omologare.

3. Partile contractante, care se vor fi puse de acord asupra unui proiect de regulament, vor comunica secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite proiectul pe care l-au intocmit, indicand data la care ele solicita intrarea in vigoare a acestui text ca un regulament anexat prezentului acord. Aceasta data va trebui sa fie ulterioara cu cel putin 5 luni datei comunicarii lor.

4. Secretarul general va comunica celorlalte parti contractante acest proiect si data la care este solicitata intrarea sa in vigoare.

5. La aceasta data, proiectul va intra in vigoare ca regulament anexat prezentului acord, in ceea ce priveste toate partile contractante care au facut cunoscuta secretarului general acceptarea acestui proiect intr-un termen de 3 luni de la comunicarea secretarului general. Secretarul general va notifica tuturor partilor contractante aceasta intrare in vigoare, precum si lista partilor contractante care au acceptat regulamentul.

6. In momentul in care va depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare, orice tara va putea declara ca nu este legata de unele regulamente anexate la prezentul acord in acel moment sau ca nu este legata de nici unul dintre ele. Daca, in acel moment, procedura prevazuta de paragrafele 2, 3, 4 si 5 ale prezentului articol este in curs pentru un proiect de regulament, secretarul general va comunica acest proiect noii parti contractante, iar proiectul nu va intra in vigoare ca regulament in ceea ce priveste aceasta parte contractanta decat in conditiile prevazute in paragraful 5 al prezentului articol, termenele calculindu-se de la comunicarea proiectului facuta catre acesta. Secretarul general va comunica tuturor partilor contractante data acestei intrari in vigoare. El va comunica acestora, de asemenea, declaratiile partilor contractante referitoare la neaplicarea anumitor regulamente, care vor fi facute in aplicarea prezentului paragraf

7. Orice parte contractanta care aplica un regulament va putea in orice moment, cu un preaviz de un an, notifica secretarului general ca administratia sa va sista aplicarea acestui regulament. Aceasta notificare va fi comunicata de catre secretarul general celorlalte parti contractante.

8. Orice parte contractanta care nu aplica un regulament va putea, in orice moment, notifica secretarului general ca intentioneaza sa-l aplice de acum inainte si regulamentul va intra astfel in vigoare, in ce o priveste, in a saizecea zi dupa aceasta notificare. In cazul in care aceasta parte contractanta ar conditiona decizia sa de a aplica regulamentul de modificarea acestuia, ea va transmite propunerea sa de modificare secretarului general si aceasta va fi tratata conform procedurii din art. 12 al prezentului acord, ca si cand ar fi vorba de o propunere de modificare facuta de o parte contractanta care aplica deja regulamentul, insa, prin derogare de la prescriptiile art. 12 al prezentului acord, amendamentul, in cazul ca este acceptat, va intra in vigoare la data la care regulamentul in cauza va intra el insusi in vigoare in ceea ce priveste partea contractanta care a propus amendamentul. Secretarul general va notifica tuturor partilor contractante orice intrare in vigoare a unui regulament, in ceea ce priveste o noua parte contractanta, intervenita in aplicarea prezentului paragraf.

9. In continuare, in prezentul acord, prin parti contractante care aplica un regulament vor fi denumite partile contractante in privinta carora acest regulament este in vigoare.

ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractanta care aplica un regulament va acorda marcile de omologare descrise in acest regulament pentru tipurile de echipament si de piese de vehicule cu motor prevazute in acest regulament, cu conditia ca sa fie capabila sa verifice in acelasi timp conformitatea productiei cu tipul omologat, astfel ca mostrele prezentate sa satisfaca incercarile si prescriptiile definite de catre regulament si, in caz ca fabricantul nu este domiciliat in tara in care cere omologarea, sa aiba acolo un reprezentant deplin acreditat.Fiecare parte contractanta care aplica un regulament va refuza marile de omologare prevazute de acest regulament, daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite.

ARTICOLUL 3

Echipamentele si piesele vehiculelor cu motor care poarta marcile de omologare acordate de o parte contractanta in conformitate cu art. 2 al prezentului acord si care sunt fabricate pe teritoriul fie al unei parti contractante care aplica regulamentul in cauza, fie al unei alte tari indicate de partea contractanta care a procedat la omologarea tipului de echipament sau de piesa in cauza, vor fi considerate conforme cu legislatia tuturor partilor contractante care aplica regulamentul amintit.

ARTICOLUL 4

Daca autoritatile competente ale unei parti contractante care aplica un regulament constata ca anumite echipamente sau anumite piese de vehicule cu motor purtand marcile de omologare acordate, in virtutea acestui regulament, de catre una dintre partile contractante, nu sunt conforme cu tipul omologat, ele vor anunta autoritatile competente ale partii contractante care a acordat omologarea. Aceasta parte contractanta va avea obligatia sa ia masurile necesare pentru a restabili conformitatea fabricatiei cu tipul omologat si de a anunta celelalte parti contractante care aplica regulamentul despre masurile luate in acest scop, masuri care e pot extinde, daca este cazul, pana la retragerea omologarii. In cazul in care securitatea circulatiei rutiere ar risca sa fie compromisa, partea contractanta care ar constata aceasta va putea interzice vinzarea si utilizarea echipamentelor sau pieselor in cauza pe teritoriul sau.

ARTICOLUL 5

1. Autoritatile competente ale fiecarei parti contractante care aplica un regulament vor expedia autoritatilor competente ale celorlalte parti contractante care aplica acelasi regulament o fisa intocmita in conformitate cu prescriptiile acestui regulament pentru fiecare tip de echipament sau de piesa de vehicule cu motor pe care ele le omologheaza in conformitate cu regulamentul. De asemenea, va fi adresata o fisa similara pentru orice refuz de omologare.

2. Autoritatile competente ale fiecarei parti contractante care aplica un regulament vor comunica autoritatilor competente ale celorlalte parti contractante care aplica acest regulament toate informatiile referitoare la retragerea unei omologari acordate.

ARTICOLUL 6

1. Tarile membre ale Comisiei economice pentru Europa si tarile admise in comisie cu titlu consultativ, in conformitate cu paragraful 8 al mandatului acestei comisii, pot deveni parti contractante la prezentul acord:

a) semnindu-l;

b) ratificindu-l dupa ce l-au semnat sub rezerva ratificarii;

c) aderand la acesta.

2. Tarile susceptibile de a participa la unele lucrari ale Comisiei economice pentru Europa, in aplicarea paragrafului 11 al mandatului acestei comisii, vor deveni parti contractante la prezentul acord aderand la acesta dupa intrarea sa in vigoare.

3. Acordul va fi deschis pentru semnare pana la 3 iunie 1958 inclusiv. Dupa aceasta data el va fi deschis pentru aderare.

4. Ratificarea sau aderarea se va efectua prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

ARTICOLUL 7

Prezentul acord va intra in vigoare in a saizecea zi dupa ce doua dintre tarile mentionate in paragraful 1 al art. 6 l-au semnat fara rezerva ratificarii sau va depune instrumentul lor de ratificare sau de aderare.

2. Pentru fiecare tara care il va ratifica sau adera la acesta dupa ce doua tari l-au semnat fara rezerva ratificarii sau au depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra in vigoare in a saizecea zi dupa depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare al tarii respective.

ARTICOLUL 8

1. Fiecare parte contractanta va putea denunta prezentul acord prin notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Denuntarea va intra in vigoare dupa 12 luni de la data la care secretarul general a primit notificarea.

ARTICOLUL 9

1. La semnarea acestui acord fara rezerva ratificarii sau la depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sau in orice moment ulterior, orice tara va putea sa declare, prin notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, ca prezentul acord va fi aplicabil tuturor sau unei parti din teritoriile pe care le reprezinta pe plan international. Acordul va fi aplicabil teritoriului sau teritoriilor mentionate in notificare incepand cu a saizecea zi dupa primirea notificarii de catre secretarul general sau, daca in aceasta zi acord inca nu a intrat in vigoare, incepand cu intrarea sa in vigoare.

2. Orice tara care a facut, in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, o declaratie avand drept efect de a face aplicabil prezentul acord asupra unui teritoriu pe care il reprezinta pe plan international, in conformitate cu art. 8, va putea sa denunte acordul in ceea ce priveste acel teritoriu.

ARTICOLUL 10

Orice diferent intre doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi, pe cat posibil, reglementat pe calea negocierilor intre partile in litigiu.

2. Orice diferend care nu va putea sa fie reglementat pe calea negocierilor va fi supus arbitrarii, daca oricare dintre partile contractante in litigiu o cere, si va fi in consecinta prezentat unuia sau mai multor arbitrii alesi de comun acord de catre partile in litigiu. Daca in 3 luni de la data cererii arbitrarii, partile in litigiu nu ajung la o intelegere asupra alegerii unui arbitru sau arbitrilor, oricare dintre aceste parti va putea cere secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite sa indice un arbitru unic caruia i se va prezenta diferendul spre decizie.

3. Hotararea arbitrului sau arbitrilor indicati in conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol va fi obligatorie pentru partile contractante in litigiu.

ARTICOLUL 11

1. Fiecare parte contactanta va putea sa declare, in momentul in care va semna sau va ratifica prezentul acord sau va adera la acesta, ca nu se considera legata de art. 10 al acordului. Celelalte parti contractante nu vor fi legate de art. 10 in ceea ce priveste oricare parte contractanta care va fi formulat o asemenea rezerva.

2. Oricare parte contractanta care va fi formulat o rezerva in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol va putea ridica in orice moment aceasta rezerva printr-o notificare adresata secretarului general al Natiunilor Unite.

3. Nu va fi admisa nici o alta rezerva la prezentul acord sau la regulamentele care ii sunt anexate, dar oricare parte contractanta are, in conformitate cu art. 1, posibilitatea sa declare ca ea nu aplica unele dintre aceste regulamente sau ca ea nu aplica nici unul dintre ele.

ARTICOLUL 12

Procedura de amendament la regulamentele care vor fi anexate la prezentul acord este reglementata prin urmatoarele dispozitii:

1. Orice parte contractanta care aplica un regulament va putea propune unu sau mai multe amendamente la acest regulament. Textul oricarui proiect de amendament la un regulament va fi adresat secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, care il va comunica celorlalte parti contractante. Amendamentul se va considera acceptat daca, intr-un termen de 3 luni de la data comunicarii, cel putin una dintre partile contractante care aplica acest regulament nu va fi formulat o obiectiune; daca o astfel de obiectiune a fost formulata, amendamentul va fi considerat respins. Daca amendamentul este considerat acceptat, el va intra in vigoare dupa expirarea unui nou termen de 2 luni.

2. In cazul in care o tara va deveni parte contractanta intre comunicarea proiectului de amendament de catre secretarul general si intrarea in vigoare a amendamentului, regulamentul in cauza nu va putea intra in vigoare in ceea ce priveste aceasta parte contractanta decat dupa 2 luni de la acceptarea formala de catre aceasta a amendamentului sau dupa trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea pe care secretarul general i-a facut-o privind proiectul de amendament.

ARTICOLUL 13

Procedura de amendament la insusi textul acordului este reglementata prin urmatoarele dispozitii:

1. Orice parte contractanta va putea propune unu sau mai multe amendamente la prezentul acord. Textul oricarui proiect de amendament la acord va fi adresat secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care il va comunica tuturor partilor contractante si il va aduce la cunostinta altor tari vizate de paragraful 1 al art. 6.

2. Oricare proiect de amendament care va fi fost transmis in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol se va considera acceptat daca nici o parte contractanta nu formuleaza obiectiuni intr-un termen de 6 luni socotite de la data la care secretarul general va fi transmis proiectul de amendament.

3. Secretarul general va adresa, cat mai curand posibil, tuturor partilor contractante o notificare pentru a le face cunoscut daca s-a formulat o obiectiune impotriva proiectului de amendament. Daca o obiectiune a fost formulata impotriva proiectului de amendament, amendamentul se va considera ca nefiind acceptat si va fi fara nici un efect. In absenta obiectiunilor, amendamentul va intra in vigoare pentru toate partile contractante la 3 luni de la expirarea termenului de 6 luni prevazut de paragraful 2 al prezentului articol.

ARTICOLUL 14

In afara notificarilor prevazute de art. 1, 12 si 13 ale prezentului acord, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va notifica tarilor vizate de paragraful 1 al art. 6, precum si tarilor devenite parti contractante prin aplicarea paragrafului 2 al art. 6:

a) semnaturile, ratificarile si aderarile in virtutea art. 6;

b) datele la care prezentul acord va intra in vigoare in conformitate cu art. 7;

c) denuntarile in virtutea art. 8;

d) notificarile primite in conformitate cu art. 9;

e) declaratiile si notificarile primite in conformitate cu paragrafele 1 si 2 ale art. 11;

f) intrarea in vigoare a oricarui amendament in conformitate cu paragrafele 1 si 2 ale art. 11;

g) intrarea in vigoare a oricarui amendament in conformitate cu paragraful 3 al art. 13.

ARTICOLUL 15

Dupa 30 iunie 1958, originalul prezentului acord va fi depus la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecarei tari vizate in paragrafele 1 si 2 ale art. 6.

Drept pentru care subsemnatii, deplin autorizati in acest scop, au semnat prezentul acord.

Intocmit la Geneva la douazeci martie, una mie noua sute cincizeci si opt, intr-un singur exemplar in limbile engleza si franceza, ambele texte avand aceeasi valabilitate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...