Dispoziții finale | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE -
Dispoziții finale

Art. 247. -

Prezentul tratat se va ratifica de Înaltele Părți Contractante conform normelor lor constituționale. Instrumentele de ratificare se vor depune la guvernul Republicii Italiene.

Prezentul tratat va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare depunerii instrumentului de ratificare de ultimul stat semnatar care îndeplinește această formalitate. Totuși, dacă depunerea are loc cu mai puțin de cincisprezece zile înainte de începutul lunii următoare, tratatul nu intră în vigoare decît în prima zi a celei de-a doua luni de la data depunerii amintite.

Art. 248. -

Prezentul tratat, redactat într-un exemplar unic în limba germană, în limba franceză, în limba italiană și în limba olandeză, toate cele patru texte fiind egal autentice, va fi depus în arhivele guvernului Republicii Italiene, care va remite cîte o copie certificată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare*)

*) O copie certificată a acestui tratat în limbile engleză, daneză, greacă, irlandeză, portugheză, finlandeză și suedeză a fost remisă de guvernul italian tuturor statelor părți.

Drept care subsemnații plenipotențiari au semnat acest tratat.

Întocmit la Roma, la douăzeci și cinci martie o mie nouă sute cincizeci și șapte.

ANEXE

Anexa I

Listele A-G prevăzute în articolele 19 și 20 din tratat (nereprodusă).

Anexa II

Lista prevăzută în articolul 38 din tratat (nereprodusă).

Anexa III

Lista tranzacțiilor invizibile prevăzută în articolul 38 H din tratat (nereprodusă).

Anexa IV

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Intrarea în funcțiune a instituțiilor
Dispoziții finale
;
se încarcă...