Art 8B CETĂȚENIA UNIUNII | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CETĂȚENIA UNIUNII -
Art. 8B.
-

(1) Orice cetățean al Uniunii, rezident într-un stat membru și care nu este cetățean al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat. Acest drept se exercită sub rezerva unor măsuri de aplicare care se adoptă de Consiliu înainte de 31 decembrie 1994, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European; aceste măsuri de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în cazuri justificate de probleme specifice ale unui stat membru.

(2) Fără a aduce atingere articolului 138, paragraful 3 și dispozițiilor adoptate pentru aplicarea lui, orice cetățean al Uniunii, rezident într-un stat membru și care nu este cetățean al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca cetățenii acelui stat. Acest drept se exercită sub rezerva măsurilor de aplicare care se adoptă de Consiliu înainte de 31 decembrie 1993, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European; aceste măsuri de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în cazuri justificate de probleme specifice ale unui stat membru.

*) Pentru traducerea termenilor resortisant, național, Staatsangehorige, folosiți în Tratat, am optat pentru termenul de "cetățean", acesta fiind consacrat în terminologia constituțională românească. De altfel, în varianta italiană a Tratatului este utilizat termenul citadino. Acolo unde textul implică și persoane juridice, am utilizat termenul de "național".

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 4A PRINCIPIILE
Art 4B PRINCIPIILE
Art 5 PRINCIPIILE
Art 6 PRINCIPIILE
Art 7 PRINCIPIILE
Art 7A PRINCIPIILE
Art 7B PRINCIPIILE
Art 7C PRINCIPIILE
Art 8 CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8A CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8B CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8C CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8D CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8E CETĂȚENIA UNIUNII
Art 9 Libera circulație a bunurilor
Art 10 Libera circulație a bunurilor
Art 11 Libera circulație a bunurilor
Art 12 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 13 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 14 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 15 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
;
se încarcă...