Art 8A CETĂȚENIA UNIUNII | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CETĂȚENIA UNIUNII -
Art. 8A.
- Jurisprudență

(1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a circula și de a se stabili în mod liber pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de prezentul tratat și de măsurile luate pentru aplicarea lui. Jurisprudență

(2) Consiliul poate adopta dispoziții pentru facilitarea exercitării drepturilor prevăzute la paragraful 1; cu excepția cazului în care prezentul tratat dispune altfel, Consiliul hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după obținerea avizului conform al Parlamentului European.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 4 PRINCIPIILE
Art 4A PRINCIPIILE
Art 4B PRINCIPIILE
Art 5 PRINCIPIILE
Art 6 PRINCIPIILE
Art 7 PRINCIPIILE
Art 7A PRINCIPIILE
Art 7B PRINCIPIILE
Art 7C PRINCIPIILE
Art 8 CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8A CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8B CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8C CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8D CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8E CETĂȚENIA UNIUNII
Art 9 Libera circulație a bunurilor
Art 10 Libera circulație a bunurilor
Art 11 Libera circulație a bunurilor
Art 12 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 13 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 14 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
;
se încarcă...