Art 87 Normele aplicabile întreprinderilor | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regulile de concurență - Normele aplicabile întreprinderilor -
Art. 87.
-

(1) În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul adoptă toate regulamentele sau directivele utile pentru aplicarea principiilor prevăzute în articolele 85 și 86, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

Dacă asemenea decizii nu au fost adoptate în termenul susmenționat, ele sînt stabilite de Consiliu, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

(2) Dispozițiile prevăzute la paragraful 1 au ca scop în special:

a) asigurarea respectării interdicțiilor prevăzute în articolul 85, paragraful 1 și în articolul 86, prin instituirea de amenzi și de penalități;

b) determinarea măsurilor de aplicare a articolului 85, paragraful 3, luînd în considerare, pe de o parte, necesitatea de a asigura o supraveghere efectivă și, pe de altă parte, necesitatea simplificării controlului administrativ, în măsura cea mai mare posibilă;

c) definirea în diversele ramuri ale economiei, dacă este cazul, a sferei de aplicare a dispozițiilor din articolele 85 și 86;

d) delimitarea funcțiilor care revin Comisiei și Curții de Justiție în aplicarea dispozițiilor prevăzute în prezentul paragraf;

e) determinarea raporturilor între legislațiile naționale și dispozițiile prezentei secțiuni, pe de o parte, și cele adoptate în aplicarea prezentului articol, pe de altă parte.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 77 Transporturile
Art 78 Transporturile
Art 79 Transporturile
Art 80 Transporturile
Art 81 Transporturile
Art 82 Transporturile
Art 83 Transporturile
Art 84 Transporturile
Art 85 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 86 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 87 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 88 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 89 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 90 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 91 Practicile de dumping
Art 92 Ajutoarele acordate de state
Art 93 Ajutoarele acordate de state
Art 94 Ajutoarele acordate de state
Art 95 Dispoziții fiscale
Art 96 Dispoziții fiscale
Art 97 Dispoziții fiscale
;
se încarcă...