Art 80 Transporturile | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Transporturile -
Art. 80.
-

(1) Cu excepția cazului cînd este autorizată de Comisie, aplicarea de prețuri și condiții care implică orice element de sprijin sau de protecție în interesul uneia sau mai multor întreprinderi sau industrii particulare, impusă de către un stat membru pentru transporturile executate în interiorul Comunității, este interzisă de la începutul celei de-a doua etape.

(2) Comisia, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, examinează prețurile și condițiile la care se referă paragraful 1 luînd în considerare, în special, pe de o parte, exigențele unei politici economice regionale corespunzătoare, necesitățile regiunilor subdezvoltate, precum și problemele regiunilor grav afectate de circumstanțele politice și, pe de altă parte, efectele acestor prețuri și condiții asupra concurenței între tipurile de transport.

După consultarea tuturor statelor membre interesate, Comisia ia deciziile necesare.

(3) Interdicția prevăzută la paragraful 1 nu afectează tarifele fixate din rațiuni concurențiale.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 73E Capitalurile și plățile*)
Art 73F Capitalurile și plățile*)
Art 73G Capitalurile și plățile*)
Art 73H Capitalurile și plățile*)
Art 74 Transporturile
Art 75 Transporturile
Art 76 Transporturile
Art 77 Transporturile
Art 78 Transporturile
Art 79 Transporturile
Art 80 Transporturile
Art 81 Transporturile
Art 82 Transporturile
Art 83 Transporturile
Art 84 Transporturile
Art 85 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 86 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 87 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 88 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 89 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 90 Normele aplicabile întreprinderilor
;
se încarcă...