Art 79 Transporturile | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Transporturile -
Art. 79.
-

(1) În traficul din interiorul Comunității trebuie eliminate, cel tîrziu pînă la sfîrșitul celei de-a doua etape, discriminările care constau în aplicarea de către un transportator, pentru aceleași mărfuri, în aceleași condiții de trafic, a unor prețuri și condiții de transport diferite în funcție de țara de origine sau de destinație a produselor transportate.

(2) Paragraful 1 nu exclude posibilitatea Consiliului de a adopta alte măsuri în aplicarea articolului 75, paragraful 1.

(3) În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și social, stabilește o reglementare care să asigure aplicarea dispozițiilor paragrafului 1.

Consiliul poate adopta, în special, dispozițiile necesare care permit instituțiilor Comunității să vegheze la respectarea paragrafului 1 și să asigure utilizatorilor toate beneficiile care decurg de aici.

(4) Comisia examinează cazurile de discriminare prevăzute în paragraful 1 din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru și ia deciziile necesare, după consultarea tuturor statelor membre interesate, în cadrul normelor adoptate conform dispozițiilor paragrafului 3.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 73D Capitalurile și plățile*)
Art 73E Capitalurile și plățile*)
Art 73F Capitalurile și plățile*)
Art 73G Capitalurile și plățile*)
Art 73H Capitalurile și plățile*)
Art 74 Transporturile
Art 75 Transporturile
Art 76 Transporturile
Art 77 Transporturile
Art 78 Transporturile
Art 79 Transporturile
Art 80 Transporturile
Art 81 Transporturile
Art 82 Transporturile
Art 83 Transporturile
Art 84 Transporturile
Art 85 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 86 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 87 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 88 Normele aplicabile întreprinderilor
Art 89 Normele aplicabile întreprinderilor
;
se încarcă...