Art 73G Capitalurile și plățile*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor - Capitalurile și plățile*) -
Art. 73G.
-

(1) Dacă, în cazurile avute în vedere în articolul 228 A, este considerată necesară o acțiune a Comunității, Consiliul, conform procedurii prevăzute la articolul 228 A, poate lua, cu privire la statele terțe vizate, măsurile necesare în ceea ce privește circulația capitalurilor și plățile.

(2) Fără a aduce atingere articolului 224 și atîta timp cît Consiliul nu a luat măsuri conform paragrafului 1, un stat membru poate lua, din rațiuni politice grave și pentru motive de urgență, măsuri unilaterale privind circulația de capitaluri și plățile împotriva unui stat terț. Comisia și celelalte state membre vor fi informate despre aceste măsuri cel tîrziu în ziua intrării lor în vigoare.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate decide că statul membru vizat trebuie să modifice sau să elimine măsurile în discuție. Președintele Consiliului informează Parlamentul European despre deciziile luate de Consiliu.*)

*) Introdus prin art. G.IS TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 64 Serviciile
Art 65 Serviciile
Art 66 Serviciile
Art 67 73 Capitalurile și plățile*)
Art 73A Capitalurile și plățile*)
Art 73B Capitalurile și plățile*)
Art 73C Capitalurile și plățile*)
Art 73D Capitalurile și plățile*)
Art 73E Capitalurile și plățile*)
Art 73F Capitalurile și plățile*)
Art 73G Capitalurile și plățile*)
Art 73H Capitalurile și plățile*)
Art 74 Transporturile
Art 75 Transporturile
Art 76 Transporturile
Art 77 Transporturile
Art 78 Transporturile
Art 79 Transporturile
Art 80 Transporturile
Art 81 Transporturile
Art 82 Transporturile
;
se încarcă...