Art 73D Capitalurile și plățile*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor - Capitalurile și plățile*) -
Art. 73D.
-

(1) Articolul 73 B nu aduce atingere dreptului pe care îl au statele membre:

a) de a aplica dispozițiile pertinente ale legislației lor fiscale care stabilesc o distincție între contribuabili în funcție de reședința lor sau locurile unde le sînt investite capitalurile;

b) de a lua toate măsurile indispensabile pentru a împiedica încălcarea legilor, a normelor lor de reglementare și administrative, în special în materie fiscală sau în materie de supraveghere a instituțiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulației capitalurilor în scopuri de informare administrativă sau statistică sau de a lua măsurile justificate de motive de ordine sau de securitate publică.

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere aplicabilității restricțiilor în materia dreptului de stabilire care sînt compatibile cu prezentul tratat.

(3) Măsurile și procedurile la care se referă paragrafele 1 și 2 nu trebuie să constituie nici mijloc de discriminare arbitrară, nici restricție deghizată la libera circulație a capitalurilor și a plăților, așa cum este definită la articolul 73 B.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 61 Serviciile
Art 62 Serviciile
Art 63 Serviciile
Art 64 Serviciile
Art 65 Serviciile
Art 66 Serviciile
Art 67 73 Capitalurile și plățile*)
Art 73A Capitalurile și plățile*)
Art 73B Capitalurile și plățile*)
Art 73C Capitalurile și plățile*)
Art 73D Capitalurile și plățile*)
Art 73E Capitalurile și plățile*)
Art 73F Capitalurile și plățile*)
Art 73G Capitalurile și plățile*)
Art 73H Capitalurile și plățile*)
Art 74 Transporturile
Art 75 Transporturile
Art 76 Transporturile
Art 77 Transporturile
Art 78 Transporturile
Art 79 Transporturile
;
se încarcă...