Art 7 PRINCIPIILE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PRINCIPIILE -
Art. 7.
- Reviste (1)

(1) Piața comună se instituie progresiv, în cursul unei perioade de tranziție de doisprezece ani.

Perioada de tranziție este împărțită în trei etape a cîte patru ani fiecare, a căror durată poate fi modificată în condițiile prevăzute mai jos.

(2) Fiecărei etape i se atribuie un ansamblu de acțiuni, care trebuie inițiate și conduse concomitent.

(3) Trecerea de la prima la a doua etapă este condiționată de constatarea că esențialul obiectivelor fixate în mod expres de prezentul tratat pentru prima etapă a fost atins efectiv și că, sub rezerva excepțiilor și procedurilor prevăzute în acest tratat, angajamentele au fost îndeplinite.

Consiliul va face această constatare la finele celui de-al patrulea an, hotărînd în unanimitate, pe baza raportului Comisiei. Cu toate acestea, un stat membru nu poate împiedica realizarea unanimității, prevalîndu-se de neîndeplinirea propriilor obligații. În absența unanimității, prima etapă se prelungește în mod automat cu un an.

La finele celui de-al cincilea an, Consiliul efectuează constatarea în aceleași condiții. În absența unanimității, prima etapă se prelungește în mod automat cu încă un an.

La finele celui de-al șaselea an, Consiliul va face constatarea hotărînd cu majoritate calificată, pe baza raportului Comisiei.

(4) În termen de o lună de la acest ultim vot, orice stat membru rămas în minoritate, sau, în cazul în care nu s-a obținut majoritatea cerută, orice stat membru este îndreptățit să solicite Consiliului desemnarea unei instanțe de arbitraj a cărei decizie obligă toate statele membre și instituțiile Comunității. Această instanță de arbitraj este compusă din trei membri desemnați de Consiliu, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei.

Dacă Consiliul nu a desemnat membrii instanței de arbitraj în termen de o lună de la cerere, aceștia sînt desemnați de Curtea de Justiție înăuntrul unui nou termen de o lună.

Instanța de arbitraj își desemnează președintele.

Ea își pronunță sentința în termen de șase luni de la data votului Consiliului prevăzut de ultimul aliniat al paragrafului 3.

(5) Etapa a doua și etapa a treia nu pot fi prelungite sau reduse decît în virtutea unei decizii adoptate de Consiliu, care hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei.

(6) Prevederile paragrafelor anterioare nu pot avea ca efect prelungirea perioadei de tranziție peste o durată totală de cincisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

(7) Sub rezerva excepțiilor sau derogărilor prevăzute de prezentul tratat, expirarea perioadei de tranziție constituie ultimul termen pentru intrarea în vigoare a ansamblului de reguli prevăzute și pentru aplicarea ansamblului de măsuri cerute de instituirea pieței comune.*)

*) Fostul art. 8, modificat prin art. 13 AUE, renumerotat conform art. G.9 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 1 PRINCIPIILE
Art 2 PRINCIPIILE
Art 3 PRINCIPIILE
Art 3A PRINCIPIILE
Art 3B PRINCIPIILE
Art 4 PRINCIPIILE
Art 4A PRINCIPIILE
Art 4B PRINCIPIILE
Art 5 PRINCIPIILE
Art 6 PRINCIPIILE
Art 7 PRINCIPIILE
Art 7A PRINCIPIILE
Art 7B PRINCIPIILE
Art 7C PRINCIPIILE
Art 8 CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8A CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8B CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8C CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8D CETĂȚENIA UNIUNII
Art 8E CETĂȚENIA UNIUNII
Art 9 Libera circulație a bunurilor
Reviste:
Legislativul Uniunii Europene – între unicameralism și bicameralism
;
se încarcă...