Art 63 Serviciile | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor - Serviciile -
Art. 63.
-

(1) Înainte de sfîrșitul primei etape, Consiliul adoptă în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și social și a Parlamentului European, un program general de eliminare a restricțiilor privitoare la libera prestare a serviciilor existente în cadrul Comunității. Comisia înaintează această propunere Consiliului în cursul primilor doi ani ai primei etape.

Programul fixează pentru fiecare categorie de servicii condițiile generale și etapele liberalizării lor.

(2) Pentru a pune în aplicare programul general sau, în absența acestuia, pentru a realiza o etapă de liberalizare a unui serviciu determinat, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și social și a Parlamentului European, hotărăște prin directive, în unanimitate pînă la sfîrșitul primei etape, iar apoi cu majoritate calificată.

(3) Propunerile și deciziile prevăzute la paragraful 1 și 2 privesc, în general, cu prioritate serviciile care afectează în mod direct costurile de producție sau a căror liberalizare contribuie la facilitarea schimburilor de mărfuri.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 53 Dreptul de stabilire
Art 54 Dreptul de stabilire
Art 55 Dreptul de stabilire
Art 56 Dreptul de stabilire
Art 57 Dreptul de stabilire
Art 58 Dreptul de stabilire
Art 59 Serviciile
Art 60 Serviciile
Art 61 Serviciile
Art 62 Serviciile
Art 63 Serviciile
Art 64 Serviciile
Art 65 Serviciile
Art 66 Serviciile
Art 67 73 Capitalurile și plățile*)
Art 73A Capitalurile și plățile*)
Art 73B Capitalurile și plățile*)
Art 73C Capitalurile și plățile*)
Art 73D Capitalurile și plățile*)
Art 73E Capitalurile și plățile*)
Art 73F Capitalurile și plățile*)
;
se încarcă...