Art 60 Serviciile | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor - Serviciile -
Art. 60.
-

În sensul prezentului tratat, sînt considerate servicii prestațiile furnizate în mod obișnuit contra unei remunerații, în măsura în care nu sînt guvernate de dispozițiile referitoare la libera circulație a bunurilor, capitalurilor și persoanelor.

Serviciile cuprind în special:

a) activități cu caracter industrial,

b) activități cu caracter comercial,

c) activități artizanale,

d) activitățile ținînd de profesiunile liberale.

Fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului referitor la dreptul de stabilire, prestatorul poate, pentru executarea prestației sale, să-și exercite activitatea cu titlu temporar în statul în care furnizează prestația, în aceleași condiții ca cele impuse de acest stat propriilor cetățeni.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 50 Lucrătorii
Art 51 Lucrătorii
Art 52 Dreptul de stabilire
Art 53 Dreptul de stabilire
Art 54 Dreptul de stabilire
Art 55 Dreptul de stabilire
Art 56 Dreptul de stabilire
Art 57 Dreptul de stabilire
Art 58 Dreptul de stabilire
Art 59 Serviciile
Art 60 Serviciile
Art 61 Serviciile
Art 62 Serviciile
Art 63 Serviciile
Art 64 Serviciile
Art 65 Serviciile
Art 66 Serviciile
Art 67 73 Capitalurile și plățile*)
Art 73A Capitalurile și plățile*)
Art 73B Capitalurile și plățile*)
Art 73C Capitalurile și plățile*)
;
se încarcă...