Art 59 Serviciile | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor - Serviciile -
Art. 59.
-

În cadrul dispozițiilor care urmează, restricțiile privind libera prestare de servicii în interiorul Comunității se elimină progresiv în cursul perioadei de tranziție, în ceea ce îi privește pe cetățenii statelor membre stabiliți într-un alt stat al Comunității decît cel al destinatarului prestației.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată*), la propunerea Comisiei, poate extinde beneficiul dispozițiilor prezentului capitol la prestatorii de servicii care sînt cetățeni ai unui stat terț și care sînt stabiliți în interiorul Comunității.

*) Modificat prin art. 16 paragraf 3 AUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 49 Lucrătorii
Art 50 Lucrătorii
Art 51 Lucrătorii
Art 52 Dreptul de stabilire
Art 53 Dreptul de stabilire
Art 54 Dreptul de stabilire
Art 55 Dreptul de stabilire
Art 56 Dreptul de stabilire
Art 57 Dreptul de stabilire
Art 58 Dreptul de stabilire
Art 59 Serviciile
Art 60 Serviciile
Art 61 Serviciile
Art 62 Serviciile
Art 63 Serviciile
Art 64 Serviciile
Art 65 Serviciile
Art 66 Serviciile
Art 67 73 Capitalurile și plățile*)
Art 73A Capitalurile și plățile*)
Art 73B Capitalurile și plățile*)
;
se încarcă...