Art 57 Dreptul de stabilire | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor - Dreptul de stabilire -
Art. 57.
-

(1) În scopul facilitării accesului la activitățile independente și la exercițiul lor, Consiliul, hotărînd în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B, adoptă directive care vizează recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri.*)

(2) În același scop, înaintea expirării perioadei de tranziție, Consiliul adoptă directive vizînd coordonarea dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative ale statelor membre care privesc accesul la activitățile independente și exercitarea lor. Directivele a căror executare implică cel puțin într-un stat membru o modificare a principiilor legislative existente în regimul profesiunilor în ceea ce privește educația și condițiile de acces ale persoanelor fizice, se adoptă de Consiliu, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European. În celelalte cazuri, Consiliul hotărăște conform procedurii prevăzute la articolul 189 B.**)

(3) În ceea ce privește profesiunile medicale, paramedicale și farmaceutice, eliminarea progresivă a restricțiilor este subordonată coordonării condițiilor de exercitare în diferitele state membre.

*) Modificat prin art. G.13 TUE.

**) Modificat prin art. G.13 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 49 Lucrătorii
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 50 Lucrătorii
Art 51 Lucrătorii
Art 52 Dreptul de stabilire
Art 53 Dreptul de stabilire
Art 54 Dreptul de stabilire
Art 55 Dreptul de stabilire
Art 56 Dreptul de stabilire
Art 57 Dreptul de stabilire
Art 58 Dreptul de stabilire
Art 59 Serviciile
Art 60 Serviciile
Art 61 Serviciile
Art 62 Serviciile
Art 63 Serviciile
Art 64 Serviciile
Art 65 Serviciile
Art 66 Serviciile
Art 67 73 Capitalurile și plățile*)
;
se încarcă...