Art 45 Agricultura | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Agricultura -
Art. 45.
-

(1) Pînă la înlocuirea formelor naționale de organizare cu una din formele de organizare comună prevăzute de articolul 40, paragraful 2, pentru produsele în legătură cu care există în anumite state membre:

- dispoziții care tind să asigure producătorilor naționali valorificarea producției lor, și

- necesități de import, schimburile comerciale se dezvoltă prin acorduri sau contracte pe termen lung între statele membre exportatoare și importatoare.

Aceste acorduri sau contracte trebuie să conducă la eliminarea progresivă a oricăror discriminări în aplicarea acestor dispoziții la diferiții producători din Comunitate.

Aceste acorduri sau contracte se încheie în cursul primei etape; se ia în considerare principiul reciprocității.

(2) În ceea ce privește cantitățile, aceste acorduri sau contracte pornesc de la volumul mediu al schimburilor comerciale între statele membre pentru produsele în cauză în timpul celor trei ani precedenți intrării în vigoare a prezentului tratat și vor prevedea o creștere a acestui volum în limita necesităților existente, luînd în considerare fluxurile comerciale tradiționale.

În ceea ce privește prețurile, aceste acorduri sau contracte vor permite producătorilor să valorifice cantitățile convenite la prețuri care se apropie progresiv de prețul plătit producătorilor naționali pe piața internă a țării cumpărătoare.

Această apropiere trebuie să fie cît se poate de constantă și trebuie complet realizată cel tîrziu pînă la finele perioadei de tranziție.

Prețurile se negociază între părțile interesate, în cadrul directivelor emise de Comisie pentru aplicarea celor două alineate precedente.

În cazul prelungirii primei etape, executarea acordurilor sau a contractelor continuă în condițiile aplicabile la finele celui de-al patrulea an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat; obligațiile de majorare a cantităților și de apropiere a prețurilor se suspendă pînă la trecerea la cea de-a doua etapă.

Pentru a asigura încheierea și executarea acestor acorduri sau contracte, statele membre recurg la toate posibilitățile oferite de propriile dispoziții legislative, mai ales în materia politicii importurilor.

(3) În măsura în care statele membre vor avea nevoie de materii prime pentru fabricarea unor produse destinate exportului în afara Comunității, în concurentă cu produsele unor state terțe, aceste acorduri sau contracte nu pot împiedica importul de materii prime efectuat în acest scop din state terțe. Totuși, această dispoziție nu este aplicabilă în cazul în care Consiliul decide în unanimitate să acorde vărsămintele necesare pentru compensarea surplusului de preț plătit pentru importurile efectuate în acest scop pe baza acestor acorduri sau contracte, față de prețul de livrare al acelorași mărfuri achiziționate pe piața mondială.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 35 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 36 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 37 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 38 Agricultura
Art 39 Agricultura
Art 40 Agricultura
Art 41 Agricultura
Art 42 Agricultura
Art 43 Agricultura
Art 44 Agricultura
Art 45 Agricultura
Art 46 Agricultura
Art 47 Agricultura
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 50 Lucrătorii
Art 51 Lucrătorii
Art 52 Dreptul de stabilire
Art 53 Dreptul de stabilire
;
se încarcă...