Art 44 Agricultura | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Agricultura -
Art. 44.
-

(1) În măsura în care eliminarea progresivă a drepturilor vamale și a restricțiilor cantitative între statele membre este susceptibilă să conducă la prețuri care pot pune în pericol obiectivele fixate în articolul 39, oricărui stat membru îi este permis să aplice, în cursul perioadei de tranziție, pentru anumite produse, într-o manieră nediscriminatorie și într-o măsură care nu împiedică creșterea volumului de schimburi prevăzut în articolul 45, paragraful 2, un sistem de prețuri minimale care înlocuiește contingentele. Importurile realizate sub nivelul prețurilor minimale, pot fi:

- fie suspendate temporar sau reduse,

- fie permise, sub condiția realizării lor la un preț superior prețului minim fixat pentru produsul în cauză.

În al doilea caz, prețurile minimale nu includ drepturile vamale.

(2) Prețurile minimale nu trebuie să aibă ca efect o reducere a schimburilor comerciale existente între statele membre la intrarea în vigoare a prezentului tratat, nici să împiedice creșterea progresivă a acestor schimburi. Prețurile minimale nu trebuie aplicate astfel încît să împiedice dezvoltarea unei preferințe firești între statele membre.

(3) Încă de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, determină criterii obiective de instituire a sistemelor de prețuri minimale și de fixare a acestor prețuri.

Aceste criterii iau în considerare, în special: prețurile medii de producție din statul membru care aplică prețul minimal, situația diverselor întreprinderi față de aceste prețuri medii de producție, necesitatea de a promova atît ameliorarea progresivă a exploatării agricole, cît și adaptările și specializările necesare în cadrul pieței comune.

De asemenea, Comisia propune o procedură de revizuire a acestor criterii pentru a lua în considerare și a accelera progresul tehnic și pentru a realiza apropierea progresivă a prețurilor în cadrul pieței comune.

Aceste criterii, precum și procedura de revizuire trebuie determinate în unanimitate de Consiliu, în primii trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

(4) Pînă la intrarea în vigoare a deciziei Consiliului, statele membre pot fixa prețurile minimale, cu condiția de a informa în prealabil Comisia și celelalte state membre, pentru a le permite să-și prezinte observațiile.

Odată ce decizia Consiliului este luată, prețurile minimale se fixează de statele membre, pe baza criteriilor stabilite după prevederile susmenționate.

Dacă deciziile luate nu sînt conforme criteriilor astfel definite, Consiliul le poate rectifica, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

(5) În cazul în care stabilirea criteriilor obiective susmenționate pentru anumite produse nu a fost posibilă pînă la începutul celei de-a treia etape, Consiliul poate modifica prețurile minimale aplicate acelor produse, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

(6) La expirarea perioadei de tranziție se întocmește lista prețurilor minimale existente la acea dată. Consiliul fixează regimul aplicabil în cadrul politicii agricole comune, hotărînd la propunerea Comisiei, cu o majoritate de 9 voturi, conform ponderării prevăzute la articolul 148, paragraful 2, alineatul 1.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 34 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 35 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 36 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 37 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 38 Agricultura
Art 39 Agricultura
Art 40 Agricultura
Art 41 Agricultura
Art 42 Agricultura
Art 43 Agricultura
Art 44 Agricultura
Art 45 Agricultura
Art 46 Agricultura
Art 47 Agricultura
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 50 Lucrătorii
Art 51 Lucrătorii
Art 52 Dreptul de stabilire
;
se încarcă...