Art 43 Agricultura | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Agricultura -
Art. 43.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În scopul identificării liniilor directoare ale unei politici agricole comune, Comisia convoacă, încă de la intrarea în vigoare a tratatului, o conferință a statelor membre, pentru a compara politicile lor agricole și a stabili în special bilanțul resurselor și necesităților lor.

(2) În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Comisia, luînd în considerare lucrările conferinței prevăzute în paragraful 1, după consultarea Comitetului economic și social, prezintă propuneri în ceea ce privește elaborarea și implementarea politicii agricole comune, inclusiv înlocuirea organizărilor naționale cu una din formele de organizare comune prevăzute în articolul 40, paragraful 2, precum și punerea în aplicare a măsurilor expres menționate în prezentul titlu.

Aceste propuneri trebuie să ia în considerare interdependența problemelor agricole evocate în prezentul titlu.

La propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, Consiliul, hotărînd în unanimitate în cursul primilor doi ani și apoi cu majoritate calificată, adoptă regulamente sau directive, sau ia decizii, fără a aduce atingere dreptului său de a formula recomandări.

(3) Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată în condițiile prevăzute la paragraful precedent, poate înlocui organizările piețelor naționale cu organizarea comună prevăzută în articolul 40, paragraful 2, dacă:

a) organizarea comună oferă statelor membre, care se opun acestei măsuri și care dispun de o organizare națională pentru producția în cauză, garanții echivalente pentru ocuparea forței de muncă și nivelul de trai al producătorilor vizați, luînd în considerare ritmul adaptărilor posibile și specializările necesare, și

b) această organizare asigură schimburilor din interiorul Comunității condiții similare cu cele care există pe piața națională.

(4) Dacă se creează o organizare comună pentru anumite materii prime, fără a exista încă o organizare comună pentru produsele prelucrate corespunzătoare, materiile prime în cauză, utilizate pentru produse prelucrate destinate exportului către state terțe, pot fi importate din exteriorul Comunității.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 33 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 34 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 35 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 36 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 37 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 38 Agricultura
Art 39 Agricultura
Art 40 Agricultura
Art 41 Agricultura
Art 42 Agricultura
Art 43 Agricultura
Art 44 Agricultura
Art 45 Agricultura
Art 46 Agricultura
Art 47 Agricultura
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 50 Lucrătorii
Art 51 Lucrătorii
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
;
se încarcă...