Art 40 Agricultura | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Agricultura -
Art. 40.
-

(1) Statele membre dezvoltă o politică agricolă comună gradual, în timpul perioadei de tranziție, și o definitivează cel tîrziu la finele acestei perioade.

(2) În vederea atingerii scopurilor prevăzute în articolul 39, se va institui o organizare comună a piețelor agricole.

În funcție de produse, această organizare îmbracă una dintre următoarele forme:

a) norme comune în materie de concurență,

b) o coordonare obligatorie a diverselor organizări ale piețelor naționale,

c) o organizare europeană de piață.

(3) Organizarea comună, într-una din formele prevăzute la paragraful 2, poate implica toate măsurile necesare pentru atingerea scopurilor definite în articolul 39, mai ales reglementări de prețuri, subvenții atît la producție cît și la comercializarea diferitelor produse, sisteme de stocare și de report, mecanisme comune de stabilizare a importurilor sau exporturilor.

Organizarea trebuie să se limiteze la urmărirea obiectivelor enunțate în articolul 39 și trebuie să excludă orice discriminare între producătorii sau consumatorii Comunității.

O eventuală politică comună a prețurilor trebuie fondată pe criterii comune și pe metode de calcul uniforme.

(4) Pentru a permite organizării comune prevăzute la paragraful 2 să-și atingă obiectivele, pot fi create unul sau mai multe fonduri de orientare și garanție agricolă.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 30 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 31 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 32 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 33 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 34 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 35 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 36 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 37 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 38 Agricultura
Art 39 Agricultura
Art 40 Agricultura
Art 41 Agricultura
Art 42 Agricultura
Art 43 Agricultura
Art 44 Agricultura
Art 45 Agricultura
Art 46 Agricultura
Art 47 Agricultura
Art 48 Lucrătorii
Art 49 Lucrătorii
Art 48 Lucrătorii
;
se încarcă...