Art 37 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a bunurilor - Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre -
Art. 37.
-

(1) Statele membre reglementează progresiv monopolurile naționale cu caracter comercial, astfel încît, la expirarea perioadei de tranziție, să excludă orice discriminare între cetățenii statelor membre în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și de desfacere.

Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor organismelor prin care un stat membru, DE IURE sau DE FACTO, controlează, dirijează sau influențează în mod considerabil, direct sau indirect, importurile sau exporturile între statele membre. Aceste dispoziții se aplică în aceeași măsură și monopolurilor de stat concesionate.

(2) Statele membre se abțin să introducă orice măsuri noi, contrare principiilor enunțate la paragraful 1, sau care restrîng domeniul de aplicare a articolelor referitoare la eliminarea taxelor și a restricțiilor cantitative între statele membre.

(3) Calendarul măsurilor avute în vedere în paragraful 1 trebuie adaptat la eliminarea restricțiilor cantitative pentru aceleași produse, prevăzută de articolele 30-34 inclusiv.

În cazul în care un produs face obiectul unui monopol de stat cu caracter comercial numai într-un singur stat, sau în cîteva state membre, Comisia poate autoriza celelalte state membre să aplice măsuri de protecție, cît timp adaptarea prevăzută în paragraful 1 nu a fost realizată; Comisia determină condițiile și modalitățile de aplicare a acestor măsuri.

(4) În cazul unui monopol cu caracter comercial, care implică o reglementare destinată să faciliteze desfacerea sau valorificarea produselor agricole, trebuie să se asigure în aplicarea normelor prezentului articol garanții echivalente pentru nivelul de ocupare a forței de muncă și nivelul de trai al producătorilor vizați, luînd în considerare ritmul adaptărilor posibile și specializările necesare.

(5) Pe de altă parte, obligațiile statelor membre nu sînt valabile decît în măsura în care sînt compatibile cu acordurile lor internaționale existente.

(6) Încă din prima etapă, Comisia adresează recomandări privitoare la măsurile de aplicare și ritmul în care trebuie realizată adaptarea prevăzută de prezentul articol.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 27 Instituirea tarifului vamal comun
Art 28 Instituirea tarifului vamal comun
Art 29 Instituirea tarifului vamal comun
Art 30 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 31 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 32 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 33 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 34 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 35 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 36 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 37 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 38 Agricultura
Art 39 Agricultura
Art 40 Agricultura
Art 41 Agricultura
Art 42 Agricultura
Art 43 Agricultura
Art 44 Agricultura
Art 45 Agricultura
Art 46 Agricultura
Art 47 Agricultura
;
se încarcă...