Art 3 PRINCIPIILE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PRINCIPIILE -
Art. 3.
- Jurisprudență

Pentru atingerea scopurilor enunțate în articolul 2, activitatea Comunității cuprinde, în condițiile și conform termenelor prevăzute de prezentul tratat:

a) eliminarea, între statele membre, a drepturilor vamale și a restricțiilor cantitative la importurile și exporturile de bunuri, precum și a tuturor celorlalte măsuri cu efect echivalent;

b) o politică comercială comună;

c) o piață internă caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulații a bunurilor, persoanelor, serviciilor și a capitalurilor;

d) măsuri privind intrarea și circulația persoanelor în cadrul pieței interne, în conformitate cu prevederile articolului 100 C;

e) o politică comună în domeniul agriculturii și pescuitului; o politică comună în domeniul transporturilor;

g) un sistem care asigură nedistorsionarea concurenței pe piața internă;

h) apropierea legislațiilor naționale în măsura impusă de funcționarea unei piețe comune;

i) o politică în domeniul social care să includă un Fond social european;

j) întărirea coeziunii economice și sociale;

k) o politică în domeniul mediului;

l) întărirea competitivității industriei Comunității; Reviste (1)

m) promovarea cercetării și a dezvoltării tehnologice;

n) încurajarea instituirii și dezvoltării rețelelor transeuropene;

o) o contribuție la realizarea unui nivel înalt de protecție a sănătății;

p) o contribuție la o educație și o formare profesională de calitate precum și la înflorirea culturii statelor membre;

q) o politică în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

r) asocierea țărilor și a teritoriilor de peste mări în vederea intensificării schimburilor comerciale și a promovării prin eforturi comune a dezvoltării economice și sociale;

s) o contribuție la întărirea protecției consumatorilor;

t) măsuri în domeniul energiei, protecției civile și turismului.*)

*) Introdus prin art. G.5 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 1 PRINCIPIILE
Art 2 PRINCIPIILE
Art 3 PRINCIPIILE
Art 3A PRINCIPIILE
Art 3B PRINCIPIILE
Art 4 PRINCIPIILE
Art 4A PRINCIPIILE
Art 4B PRINCIPIILE
Art 5 PRINCIPIILE
Art 6 PRINCIPIILE
Art 7 PRINCIPIILE
Art 7A PRINCIPIILE
Art 7B PRINCIPIILE
Reviste:
Considerații pe marginea principiilor subsidiarității și al proporționalității în materia dreptului penal al Uniunii Europene
;
se încarcă...