Art 25 Instituirea tarifului vamal comun | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Uniunea vamală - Instituirea tarifului vamal comun -
Art. 25
- Jurisprudență

(1) În cazul în care Comisia constată că în statele membre producția anumitor mărfuri prevăzute în listele B, C și D nu este suficientă pentru aprovizionarea vreunui stat membru și că această aprovizionare depinde tradițional, în mare parte, de importurile provenite din state terțe, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, acordă statului membru interesat contingente tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe.

Aceste contingente nu pot depăși limitele peste care există riscul unor transferuri de activități economice în detrimentul celorlalte state membre.

(2) În ceea ce privește produsele din lista E, precum și cele din lista G, ale căror taxe au fost fixate conform procedurii prevăzute de articolul 20, alineatul 3, Comisia acordă, la cerere, oricărui stat membru interesat contingente tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe, dacă o schimbare în sursele de aprovizionare sau o aprovizionare insuficientă în cadrul Comunității este de natură să antreneze consecințe prejudiciabile pentru industria prelucrătoare a statului membru interesat.

Aceste contingente nu pot depăși limitele peste care există riscul unor transferuri de activități economice în detrimentul celorlalte state membre.

(3) În ceea ce privește produsele enumerate în anexa II la prezentul tratat, Comisia poate autoriza orice stat membru să suspende încasarea taxelor aplicabile, în totalitate sau parțial, sau îi poate acorda contingente tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe, cu condiția ca din acest fapt să nu rezulte perturbări grave pe piața produselor în cauză.

(4) Comisia procedează periodic la examinarea contingentelor tarifare acordate în aplicarea prezentului articol.

Autorizarea nu poate fi acordată decît pe o durată limitată și numai pentru un ansamblu de poziții tarifare, care nu reprezintă pentru statul în cauză mai mult de 5% din valoarea importurilor sale provenite din state terțe, efectuate în cursul ultimului an pentru care datele statistice sînt disponibile.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 15 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 16 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 17 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 18 Instituirea tarifului vamal comun
Art 19 Instituirea tarifului vamal comun
Art 20 Instituirea tarifului vamal comun
Art 21 Instituirea tarifului vamal comun
Art 22 Instituirea tarifului vamal comun
Art 23 Instituirea tarifului vamal comun
Art 24 Instituirea tarifului vamal comun
Art 25 Instituirea tarifului vamal comun
Art 26 Instituirea tarifului vamal comun
Art 27 Instituirea tarifului vamal comun
Art 28 Instituirea tarifului vamal comun
Art 29 Instituirea tarifului vamal comun
Art 30 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 31 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 32 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 33 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 34 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 35 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
;
se încarcă...