Art 234 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE -
Art. 234.
- Jurisprudență, Reviste (5)

Drepturile și obligațiile care rezultă din convențiile încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat între unul sau mai multe state membre pe de o parte și unul sau mai multe state terțe pe de altă parte, nu sînt afectate de dispozițiile prezentului tratat.

În măsura în care aceste convenții nu sînt compatibile cu prezentul tratat, statul sau statele membre în cauză iau toate măsurile adecvate pentru a elimina incompatibilitățile constatate. În acest scop și dacă se impune, statele membre își acordă reciproc asistența necesară și adoptă, cînd este cazul, o atitudine comună.

În aplicarea convențiilor vizate de primul alineat, statele membre iau în considerare faptul că avantajele consimțite prin prezentul tratat de fiecare stat membru fac parte integrantă din instituirea Comunității și, din acest motiv, sînt inseparabil legate de crearea instituțiilor comune, de atribuirea competențelor în favoarea acestora și de asigurarea acelorași avantaje pentru toate celelalte state membre.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 225 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 226 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 227 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 228 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 228A DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 229 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 230 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 231 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 232 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 233 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 234 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 235 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 236 și 237 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 238 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 239 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 240 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 241 Intrarea în funcțiune a instituțiilor
Art 242 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 243 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 244 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 245 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Reviste:
Hotărârea Audiolux : inexistența unui principiu general al dreptului comunitar care protejează acționarii minoritari în caz de cesiune a unei participații de control
Rolul normelor europene în controlul de constituționalitate
Evoluția constituționalismului în Romania
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Principiul legalității incriminării și a pedepsei în dreptul Uniunii Europene
;
se încarcă...