Art 23 Instituirea tarifului vamal comun | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Uniunea vamală - Instituirea tarifului vamal comun -
Art. 23.
- Jurisprudență

(1) În scopul introducerii progresive a tarifului vamal comun, statele membre modifică tarifele aplicabile țărilor terțe, după cum urmează:

a) în cazul pozițiilor tarifare la care taxele aplicate efectiv la 1 ianuarie 1957 nu se abat cu mai mult de 15%, în plus sau în minus, de la taxele tarifului vamal comun, acestea din urmă se aplică de la finele celui deal patrulea an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat;

b) în celelalte cazuri, fiecare stat membru aplică de la aceeași dată o taxă, reducînd cu 30% diferența dintre taxa aplicată efectiv la 1 ianuarie 1957 și tariful vamal comun.

c) această diferență se reduce cu încă 30% la finele celei de-a doua etape;

d) în ceea ce privește pozițiile tarifare pentru care taxele tarifului vamal comun nu ar fi cunoscute încă la finele primei etape, fiecare stat membru aplică, în termen de șase luni de la hotărîrea Consiliului prevăzută în articolul 20, taxele care ar rezulta din aplicarea normelor prezentului paragraf.

(2) Statul membru care a obținut autorizarea prevăzută de articolul 17, paragraful 4, este scutit de aplicarea dispozițiilor precedente, pe durata validității acelei autorizări, în ce privește pozițiile tarifare care fac obiectul autorizării. La expirarea autorizării, acest stat aplică taxa care ar rezulta din aplicarea normelor paragrafului precedent.

(3) Tariful vamal comun se aplică integral, cel tîrziu de la expirarea perioadei de tranziție.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 13 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 14 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 15 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 16 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 17 Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Art 18 Instituirea tarifului vamal comun
Art 19 Instituirea tarifului vamal comun
Art 20 Instituirea tarifului vamal comun
Art 21 Instituirea tarifului vamal comun
Art 22 Instituirea tarifului vamal comun
Art 23 Instituirea tarifului vamal comun
Art 24 Instituirea tarifului vamal comun
Art 25 Instituirea tarifului vamal comun
Art 26 Instituirea tarifului vamal comun
Art 27 Instituirea tarifului vamal comun
Art 28 Instituirea tarifului vamal comun
Art 29 Instituirea tarifului vamal comun
Art 30 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 31 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 32 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Art 33 Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
;
se încarcă...