Art 227 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE -
Art. 227.
-

(1) Prezentul tratat se aplică Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Olandei, Republicii Austria, Republicii Portugheze, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(2) În ce privește departamentele franceze de peste mări, dispozițiile speciale și generale ale prezentului tratat care privesc:

- libera circulație a mărfurilor,

- agricultura, cu excepția paragrafului 4 din articolul 40,

- liberalizarea serviciilor,

- normele de concurență,

- măsurile de salvgardare prevăzute în articolele 109 H, 109 I și 226,

- instituțiile, sînt aplicabile de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

Condițiile de aplicare ale altor dispoziții ale prezentului tratat se determină cel tîrziu în doi ani de la intrarea sa în vigoare, prin decizii ale Consiliului adoptate în unanimitate, la propunerea Comisiei.

În cadrul procedurilor prevăzute de prezentul tratat și mai ales de articolul 226, instituțiile Comunității veghează la dezvoltarea economică și socială a acestor regiuni.

(3) țărilor și teritoriilor de peste mări, enumerate în anexa IV la prezentul tratat, li se aplică regimul special de asociere prevăzut în a patra parte din acest tratat.

Prezentul tratat nu se aplică țărilor și teritoriilor de peste mări care întrețin relații speciale cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord care nu sînt menționate în anexa amintită.

(4) Dispozițiile prezentului tratat se aplică teritoriilor europene a căror reprezentare externă a fost asumată de un stat membru.

(5) Prin derogare de la paragrafele precedente:

a) Prezentul tratat nu se aplică Insulelor Feroe.

b) Prezentul tratat nu se aplică zonelor de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru.

c) Dispozițiile prezentului tratat nu sînt aplicabile Insulelor Anglo

- Normande și Insulei Man decît în măsura necesară pentru asigurarea aplicării regimului prevăzut pentru aceste insule de Tratatul privind adeziunea unor noi state membre la Comunitatea Economică Europeană și la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, semnat la 22 ianuarie 1972.

d) Prezentul tratat nu se aplică insulelor Aland. Totuși, guvernul Finlandei poate notifica, printr-o declarație depusă odată cu ratificarea tratatului la guvernul Republicii Italiene, că acest tratat este aplicabil acestor insule conform dispozițiilor care figurează în protocolul nr. 2 din Tratatul de adeziune al Regatului Norvegiei, Republicii Austria, Republicii Finlanda și al Regatului Suediei la Uniunea Europeană. Guvernul Republicii Italiene remite statelor membre o copie certificată conformă cu această declarație.*)

*) Textul paragrafului 2 a fost modificat succesiv după fiecare lărgire. Conținutul actual este cel care rezultă din art. 18 al DA AA A/FIN/SUE. Textul paragrafului 2 a fost modificat prin art. G.79 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 217 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 218 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 219 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 220 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 221 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 222 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 223 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 224 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 225 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 226 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 227 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 228 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 228A DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 229 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 230 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 231 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 232 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 233 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 234 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 235 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 236 și 237 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
;
se încarcă...