Art 204 Dispoziții financiare | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII - Dispoziții financiare -
Art. 204.
-

Dacă pînă la începutul unui exercițiu financiar bugetul nu a fost încă votat, cheltuielile pot fi efectuate lunar, pe fiecare capitol sau pe altă diviziune bugetară, conform dispozițiilor regulamentului adoptat în aplicarea articolului 209, în limita unei doisprezecimi din fondurile alocate în bugetul exercițiului precedent, fără ca prin aceasta să se pună la dispoziția Comisiei fonduri care depășesc o doisprezecime a celor prevăzute în proiectul de buget aflat în curs de pregătire.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, poate să autorizeze cheltuieli care depășesc o doisprezecime, dacă celelalte condiții fixate în primul alineat sînt respectate.

Dacă această decizie privește alte cheltuieli decît cele care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia, Consiliul o transmite imediat Parlamentului European; în termen de treizeci de zile, Parlamentul European, hotărînd cu majoritatea membrilor săi și cu trei cincimi din voturile exprimate, poate lua o decizie diferită asupra acestor cheltuieli în ceea ce privește partea care depășește doisprezecimea vizată în primul alineat. Această parte din decizia Consiliului este suspendată pînă cînd Parlamentul European adoptă o decizie. Dacă în termenul prevăzut, Parlamentul European nu a luat o decizie diferită de decizia Consiliului, aceasta din urmă se consideră adoptată definitiv.

Deciziile prevăzute în alineatele 2 și 3 stabilesc măsurile necesare în materia resurselor care asigură aplicarea prezentului articol.*)

*) Textul inițial al articolului a fost modificat prin art. 13 din Tratatul de modificare a dispozițiilor financiare din Tratatele institutive și din Tratatul de fuziune, din 22 iulie 1975.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 198B Comitetul regiunilor
Art 198C Comitetul regiunilor
Art 198D Banca Europeană de Investiții
Art 198E Banca Europeană de Investiții
Art 199 Dispoziții financiare
Art 200 Dispoziții financiare
Art 201 Dispoziții financiare
Art 201A Dispoziții financiare
Art 202 Dispoziții financiare
Art 203 Dispoziții financiare
Art 204 Dispoziții financiare
Art 205 Dispoziții financiare
Art 205bis Dispoziții financiare
Art 206 Dispoziții financiare
Art 206 bis și terț Dispoziții financiare
Art 207 Dispoziții financiare
Art 208 Dispoziții financiare
Art 209 Dispoziții financiare
Art 209A Dispoziții financiare
Art 210 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 211 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
;
se încarcă...