Art 2 PRINCIPIILE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PRINCIPIILE -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Misiunea Comunității este ca, prin stabilirea unei piețe comune și a unei uniuni economice și monetare, precum și prin implementarea politicilor sau a acțiunilor comune prevăzute de articolele 3 și 3 A, să promoveze o dezvoltare armonioasă și echilibrată a activităților economice în întreaga Comunitate, o creștere durabilă și neinflaționistă care să respecte mediul, un grad înalt de convergență a performanțelor economice, un nivel înalt al ocupării forței de muncă și al protecției sociale, creșterea nivelului de trai și a calității vieții, coeziunea economică și socială și solidaritatea între statele membre.*)

*) Modificat prin art. G.2 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1
    După cum Comisia asubliniat în mai multe rânduri în cadrul organismelor Consiliului, se consideră că, în contextul competențelor conferite în scopul realizării obiectivelor stabilite la articolul 2 din Tratatul de instituire aComunității Europene, Comunitatea este competentă să solicite statelor membre să impună sancțiuni la nivel național-inclusiv sancțiuni penale, dacă este cazul-când se dovedește necesar pentru aatinge un obiectiv comunitar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 1 PRINCIPIILE
Art 2 PRINCIPIILE
Art 3 PRINCIPIILE
Art 3A PRINCIPIILE
Art 3B PRINCIPIILE
Art 4 PRINCIPIILE
Art 4A PRINCIPIILE
Art 4B PRINCIPIILE
Art 5 PRINCIPIILE
Art 6 PRINCIPIILE
Art 7 PRINCIPIILE
Art 7A PRINCIPIILE
Reviste:
Considerații pe marginea principiilor subsidiarității și al proporționalității în materia dreptului penal al Uniunii Europene
Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) baza politicii monetare a UE/[The European System of Central Banks (ESCB) is the basis of monetary policy the EU]
Doctrină:
Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1
;
se încarcă...