Art 198A Comitetul regiunilor | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții instituționale - Comitetul regiunilor -
Art. 198A.
-

Se instituie un comitet cu caracter consultativ compus din reprezentanți ai comunităților regionale și locale, denumit în continuare "Comitetul regiunilor".

Numărul membrilor Comitetului regiunilor este fixat după cum urmează:

Belgia .................. 12 Luxemburg ................. 6 Danemarca ............... 9 Olanda .................... 12 Germania ................ 24 Austria ................... 12 Grecia .................. 12 Portugalia ................ 12 Spania .................. 21 Finlanda .................. 9 Franța .................. 24 Suedia .................... 10 Irlanda ................. 9 Marea Britanie ............ 24. Italia .................. 24

Membrii Comitetului și un număr egal de supleanți sînt numiți pe o perioadă de patru ani de Consiliu, care hotărăște în unanimitate, la propunerea statelor membre respective. Mandatul lor poate fi reînnoit.

Membrii Comitetului nu pot fi legați prin mandat imperativ. Ei își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Comunității.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 189C Dispoziții comune mai multor instituții
Art 190 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 191 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 192 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 193 Comitetul economic și social
Art 194 Comitetul economic și social
Art 195 Comitetul economic și social
Art 196 Comitetul economic și social
Art 197 Comitetul economic și social
Art 198 Comitetul economic și social
Art 198A Comitetul regiunilor
Art 198B Comitetul regiunilor
Art 198C Comitetul regiunilor
Art 198D Banca Europeană de Investiții
Art 198E Banca Europeană de Investiții
Art 199 Dispoziții financiare
Art 200 Dispoziții financiare
Art 201 Dispoziții financiare
Art 201A Dispoziții financiare
Art 202 Dispoziții financiare
Art 203 Dispoziții financiare
;
se încarcă...