Art 194 Comitetul economic și social | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții instituționale - Comitetul economic și social -
Art. 194.
-

Numărul membrilor Comitetului economic și social este fixat după cum urmează:

Belgia ..................... 12 Danemarca .................. 9 Germania ................... 24 Grecia ..................... 12 Spania ..................... 21 Franța ..................... 24 Irlanda .................... 9 Italia ..................... 24 Luxemburg .................. 6 Olanda ..................... 12 Austria .................... 12 Portugalia ................. 12 Finlanda ................... 9 Suedia ..................... 10 Marea Britanie ............. 24.

Membrii Comitetului sînt numiți de Consiliu, hotărînd în unanimitate, pe o perioadă de patru ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.

Membrii Comitetului nu pot fi legați prin mandat imperativ. Ei își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Comunității.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, stabilește indemnizațiile membrilor Comitetului.*)

*) Textul a fost modificat prin art. G.64 TUE și completat, în ce privește numărul membrilor Comitetului, cu ocazia lărgirii din 1995 (art. 23 al AA A/FIN/SUE, adaptat prin art. 14 al DA AA A/FIN/SUE).

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 188B Curtea de Conturi*)
Art 188C Curtea de Conturi*)
Art 189 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 189A Dispoziții comune mai multor instituții
Art 189B3 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 189C Dispoziții comune mai multor instituții
Art 190 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 191 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 192 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 193 Comitetul economic și social
Art 194 Comitetul economic și social
Art 195 Comitetul economic și social
Art 196 Comitetul economic și social
Art 197 Comitetul economic și social
Art 198 Comitetul economic și social
Art 198A Comitetul regiunilor
Art 198B Comitetul regiunilor
Art 198C Comitetul regiunilor
Art 198D Banca Europeană de Investiții
Art 198E Banca Europeană de Investiții
Art 199 Dispoziții financiare
;
se încarcă...