Art 192 Dispoziții comune mai multor instituții | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții instituționale - Dispoziții comune mai multor instituții -
Art. 192.
-

Deciziile Consiliului sau ale Comisiei care impun o obligație pecuniară în sarcina unor persoane, altele decît statele membre, constituie titluri executorii.

Executarea silită este guvernată de regulile de procedură civilă în vigoare în statul pe teritoriul căruia are loc. Decizia este învestită cu formulă executorie, fără îndeplinirea altei formalități decît cea a verificării autenticității titlului, de autoritatea națională desemnată în acest scop de guvernul fiecărui stat membru și adusă la cunoștința Comisiei și Curții de Justiție.

După îndeplinirea acestor formalități la cererea celui interesat, acesta poate proceda la executarea silită conform legislației naționale, sesizînd direct organul competent.

Executarea silită nu poate fi suspendată decît în baza unei decizii a Curții de Justiție. Totuși, controlul legalității măsurilor de executare este de competența jurisdicțiilor naționale.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 188 Curtea de Justiție
Art 188A Curtea de Conturi*)
Art 188B Curtea de Conturi*)
Art 188C Curtea de Conturi*)
Art 189 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 189A Dispoziții comune mai multor instituții
Art 189B3 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 189C Dispoziții comune mai multor instituții
Art 190 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 191 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 192 Dispoziții comune mai multor instituții
Art 193 Comitetul economic și social
Art 194 Comitetul economic și social
Art 195 Comitetul economic și social
Art 196 Comitetul economic și social
Art 197 Comitetul economic și social
Art 198 Comitetul economic și social
Art 198A Comitetul regiunilor
Art 198B Comitetul regiunilor
Art 198C Comitetul regiunilor
Art 198D Banca Europeană de Investiții
;
se încarcă...