Art 180 Curtea de Justiție | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituțiile - Curtea de Justiție -
Art. 180.
-

Curtea de Justiție este competentă, în limitele arătate mai jos, să soluționeze litigiile privind:

a) executarea obligațiilor statelor membre care rezultă din statutul Băncii Europene de Investiții. În această privință, Consiliul de administrație al băncii dispune de puterile recunoscute Comisiei prin articolul 169;

b) măsurile adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Europene de Investiții. Fiecare stat membru, Comisia și Consiliul de administrație al băncii pot să introducă acțiuni în această materie, în condițiile prevăzute în articolul 173.

c) măsurile adoptate de Consiliul de administrație al Băncii Europene de Investiții. Acțiunile împotriva acestor măsuri pot fi introduse în condițiile prevăzute de articolul 173, numai de statele membre sau de Comisie și numai pentru încălcarea formelor prevăzute în articolul 21, paragrafele 2 și 5-7 din statutul băncii;

d) executarea de băncile centrale naționale a obligațiilor care rezultă din prezentul tratat și din statutul SEBC. În această privință, Consiliul BCE dispune față de băncile centrale naționale de puterile recunoscute Comisiei față de statele membre prin articolul 169. În cazul în care Curtea de Justiție constată că o bancă centrală nu și-a îndeplinit una din obligațiile care îi incumbă în virtutea prezentului tratat, această bancă este obligată să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărîrii Curții de Justiție.*)

*) Dispozițiile prevăzute la litera d) au fost adăugate prin art. G.57.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 170 Curtea de Justiție
Art 171 Curtea de Justiție
Art 172 Curtea de Justiție
Art 173 Curtea de Justiție
Art 174 Curtea de Justiție
Art 175 Curtea de Justiție
Art 176 Curtea de Justiție
Art 177 Curtea de Justiție
Art 178 Curtea de Justiție
Art 179 Curtea de Justiție
Art 180 Curtea de Justiție
Art 181 Curtea de Justiție
Art 182 Curtea de Justiție
Art 183 Curtea de Justiție
Art 184 Curtea de Justiție
Art 185 Curtea de Justiție
Art 186 Curtea de Justiție
Art 187 Curtea de Justiție
Art 188 Curtea de Justiție
Art 188A Curtea de Conturi*)
Art 188B Curtea de Conturi*)
;
se încarcă...