Art 177 Curtea de Justiție | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituțiile - Curtea de Justiție -
Art. 177.
-

Curtea de Justiție este competentă să hotărască, cu titlu prejudiciar:

a) asupra interpretării prezentului tratat;

b) asupra validității și interpretării actelor adoptate de instituțiile Comunității și de BCE*);

*) Menționarea BCE a fost adăugată prin art. G.56 TUE.

c) asupra interpretării statutelor organismelor create printr-un act al Consiliului, dacă statutele prevăd aceasta.

Cînd o asemenea chestiune este ridicată în fața unei instanțe dintr-un stat membru, această instanță, în cazul în care consideră că pentru a statua este necesară o decizie asupra acestei chestiuni, poate cere Curții de Justiție să dea o hotărîre în acest sens.

Cînd o asemenea chestiune este ridicată într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale ale cărei hotărîri nu pot face obiectul unei căi de atac în dreptul intern, această instanță este obligată să sesizeze Curtea de Justiție.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 168 Curtea de Justiție
Art 168A Curtea de Justiție
Art 169 Curtea de Justiție
Art 170 Curtea de Justiție
Art 171 Curtea de Justiție
Art 172 Curtea de Justiție
Art 173 Curtea de Justiție
Art 174 Curtea de Justiție
Art 175 Curtea de Justiție
Art 176 Curtea de Justiție
Art 177 Curtea de Justiție
Art 178 Curtea de Justiție
Art 179 Curtea de Justiție
Art 180 Curtea de Justiție
Art 181 Curtea de Justiție
Art 182 Curtea de Justiție
Art 183 Curtea de Justiție
Art 184 Curtea de Justiție
Art 185 Curtea de Justiție
Art 186 Curtea de Justiție
Art 187 Curtea de Justiție
;
se încarcă...