Art 175 Curtea de Justiție | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituțiile - Curtea de Justiție -
Art. 175.
-

Dacă, prin încălcarea prevederilor prezentului tratat, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia nu acționează, statele membre și alte instituții ale Comunității pot sesiza Curtea de Justiție pentru a constata această încălcare.

Această acțiune este admisibilă numai dacă instituția în cauză a fost invitată în prealabil să acționeze. Dacă la expirarea unui termen de două luni de la această invitație instituția nu și-a precizat poziția, acțiunea poate fi introdusă într-un nou termen de două luni.

În condițiile stabilite în alineatele precedente, orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Curtea de Justiție cu o plîngere împotriva unei instituții a Comunității care a omis să-i adreseze un act, altul decît o recomandare sau un aviz.

Curtea de Justiție este competentă, în aceleași condiții, să soluționeze acțiunile introduse de BCE în domeniile care țin de competența sa sau intentate împotriva ei*).

*) Al patrulea alineat și mențiunea privind Parlamentul European din primul alineat au fost adăugate prin art. G.54 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 166 Curtea de Justiție
Art 167 Curtea de Justiție
Art 168 Curtea de Justiție
Art 168A Curtea de Justiție
Art 169 Curtea de Justiție
Art 170 Curtea de Justiție
Art 171 Curtea de Justiție
Art 172 Curtea de Justiție
Art 173 Curtea de Justiție
Art 174 Curtea de Justiție
Art 175 Curtea de Justiție
Art 176 Curtea de Justiție
Art 177 Curtea de Justiție
Art 178 Curtea de Justiție
Art 179 Curtea de Justiție
Art 180 Curtea de Justiție
Art 181 Curtea de Justiție
Art 182 Curtea de Justiție
Art 183 Curtea de Justiție
Art 184 Curtea de Justiție
Art 185 Curtea de Justiție
;
se încarcă...