Art 171 Curtea de Justiție | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituțiile - Curtea de Justiție -
Art. 171.
-

(1) În cazul în care Curtea de Justiție constată că un stat membru nu și-a îndeplinit vreuna din obligațiile care îi incumbă în virtutea prezentului tratat, acest stat este ținut să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărîrii Curții de Justiție.*)

(2) În cazul în care Comisia consideră că statul în cauză nu a luat aceste măsuri, ea emite, după ce a dat acestui stat posibilitatea să-și prezinte observațiile, un aviz motivat, precizînd punctele asupra cărora statul membru în cauză nu s-a conformat hotărîrii Curții de Justiție.

În cazul în care statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le implică executarea hotărîrii Curții în termenul fixat de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție. Ea stabilește cuantumul sumei forfetare sau al penalității pe care o consideră adecvată circumstanțelor și care urmează să fie plătite de statul membru vizat.

În cazul în care Curtea de Justiție constată că statul membru nu s-a conformat hotărîrii sale, ea îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unei penalități.

Această procedură nu aduce atingere articolului 170.*)

*) Modificat prin art. G.51 TUE (textul inițial nu conținea decît paragraful 1).

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 162 Comisia
Art 163 Comisia
Art 164 Curtea de Justiție
Art 165 Curtea de Justiție
Art 166 Curtea de Justiție
Art 167 Curtea de Justiție
Art 168 Curtea de Justiție
Art 168A Curtea de Justiție
Art 169 Curtea de Justiție
Art 170 Curtea de Justiție
Art 171 Curtea de Justiție
Art 172 Curtea de Justiție
Art 173 Curtea de Justiție
Art 174 Curtea de Justiție
Art 175 Curtea de Justiție
Art 176 Curtea de Justiție
Art 177 Curtea de Justiție
Art 178 Curtea de Justiție
Art 179 Curtea de Justiție
Art 180 Curtea de Justiție
Art 181 Curtea de Justiție
;
se încarcă...