Art 138C Parlamentul European | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituțiile - Parlamentul European -
Art. 138C.
-

În îndeplinirea sarcinilor sale, Parlamentul European, la cererea unui sfert din membrii săi, poate constitui o comisie temporară de anchetă pentru a examina, fără a aduce atingere atribuțiilor conferite de prezentul tratat altor instituții sau organe, învinuiri privind contravenții sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului comunitar, cu excepția cazului în care faptele afirmate se află în fața organelor jurisdicționale și atît timp cît procedura jurisdicțională nu a fost încheiată.

Comisia temporară de anchetă își încetează existența prin depunerea raportului său.

Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă sînt determinate de comun acord de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie.*)

*) Introdus de art. G.41 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 132 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 133 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 134 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 135 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 136 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 136 bis ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 137 Parlamentul European
Art 138 Parlamentul European
Art 138A Parlamentul European
Art 138B Parlamentul European
Art 138C Parlamentul European
Art 138D Parlamentul European
Art 138E Parlamentul European
Art 139 Parlamentul European
Art 140 Parlamentul European
Art 141 Parlamentul European
Art 142 Parlamentul European
Art 143 Parlamentul European
Art 144 Parlamentul European
Art 145 Consiliul
Art 146 Consiliul
;
se încarcă...