Art 130U Cooperare pentru dezvoltare*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Cooperare pentru dezvoltare*) -
Art. 130U.
-

(1) Politica Comunității în domeniul cooperării pentru dezvoltare, care este complementară politicilor statelor membre, favorizează:

- dezvoltarea economică și socială durabilă a țărilor în curs de dezvoltare și, în special, a acelora mai defavorizate dintre ele;

- integrarea armonioasă și progresivă a țărilor în curs de dezvoltare în economia mondială;

- lupta împotriva sărăciei în țările în curs de dezvoltare.

(2) Politica Comunității în acest domeniu contribuie la obiectivul general al dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept precum și la respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(3) Comunitatea și statele membre își respectă angajamentele și iau în considerare obiectivele consimțite în cadrul Națiunilor Unite sau al altor organizații internaționale competente.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 130K Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130L Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130M Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130N Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130O Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130P Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130Q Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130R Mediu
Art 130S Mediu
Art 130T Mediu
Art 130U Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130V Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130W Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130X Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130Y Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 131 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 132 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 133 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 134 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 135 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 136 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
;
se încarcă...