Art 130S Mediu | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Mediu -
Art. 130S.
-

(1) Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 C și după consultarea Comitetului economic și social, decide acțiunile care se întreprind de Comunitate în vederea realizării obiectivelor prevăzute în articolul 130 R.

(2) Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută în paragraful 1 și fără a aduce atingere articolului 100 A, Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului economic și social, adoptă:

- dispoziții, în special de natură fiscală;

- măsuri privind amenajarea teritoriului, exploatarea solurilor - cu excepția gestiunii deșeurilor și a măsurilor cu caracter general - precum și gestiunea resurselor de apă;

- măsuri care afectează în mod semnificativ opțiunea unui stat membru pentru diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie.

Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în alineatul precedent, poate preciza acele domenii vizate de prezentul paragraf în care deciziile se adoptă cu majoritate calificată.

(3) În alte domenii, programele de acțiune cu caracter general care stabilesc obiectivele prioritare sînt adoptate de Consiliu, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social.

Consiliul, hotărînd în condițiile prevăzute de paragraful 1 sau paragraful 2, după caz, adoptă măsurile necesare pentru realizarea acestor programe.

(4) Fără a aduce atingere anumitor măsuri comunitare, statele membre asigură finanțarea și implementarea politicii din domeniul mediului.

(5) Fără a aduce atingere principiului poluator-plătitor, în cazul în care o măsură întemeiată pe paragraful I implică costuri considerate ca disproporționate pentru autoritățile unui stat membru, Consiliul prevede în actul prin care adoptă acea măsură dispoziții adecvate, sub următoarele forme:

- derogări temporare și/sau

- sprijin financiar din partea Fondului de coeziune care se înființează cel tîrziu pînă la 31 decembrie 1993, conform articolului 130 D.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 130I Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130J Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130K Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130L Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130M Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130N Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130O Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130P Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130Q Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130R Mediu
Art 130S Mediu
Art 130T Mediu
Art 130U Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130V Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130W Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130X Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 130Y Cooperare pentru dezvoltare*)
Art 131 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 132 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 133 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Art 134 ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
;
se încarcă...