Art 130I Cercetare și dezvoltare tehnologică*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Cercetare și dezvoltare tehnologică*) -
Art. 130I.
-

(1) Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social, adoptă un program-cadru plurianual care cuprinde ansamblul acțiunilor Comunității. Consiliul hotărăște în unanimitate pe parcursul întregii proceduri prevăzute în articolul 189 B.

Programul-cadru:

- stabilește obiectivele științifice și tehnologice care trebuie atinse prin măsurile prevăzute în articolul 130 G și prioritățile asociate lor;

- indică liniile directoare ale acestor acțiuni;

- fixează suma globală maximă și modalitățile de participare financiară ale Comunității la programul-cadru, precum și cotele-părți pentru fiecare acțiune proiectată.

(2) Programul-cadru se adaptează sau se completează în funcție de evoluția situațiilor.

(3) Programul-cadru se implementează prin programe specifice, dezvoltate în cadrul fiecărei acțiuni. Fiecare program specific își precizează modalitățile de aplicare, își fixează durata și prevede mijloacele estimate ca necesare. Totalul sumelor estimate ca necesare, fixate de programele specifice, nu poate depăși suma globală maximă fixată pentru programul-cadru și pentru fiecare acțiune.

(4) Consiliul adoptă programele specifice hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului economic și social.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 129D Rețele transeuropene*)
Art 130 Industrie*)
Art 130A Coeziune economică și socială*)
Art 130B Coeziune economică și socială*)
Art 130C Coeziune economică și socială*)
Art 130D Coeziune economică și socială*)
Art 130E Coeziune economică și socială*)
Art 130F Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130G Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130H Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130I Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130J Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130K Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130L Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130M Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130N Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130O Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130P Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130Q Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130R Mediu
Art 130S Mediu
;
se încarcă...