Art 130F Cercetare și dezvoltare tehnologică*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Cercetare și dezvoltare tehnologică*) -
Art. 130F.
-

(1) Comunitatea are ca obiectiv întărirea bazelor științifice și tehnologice ale industriei Comunității și favorizarea dezvoltării competitivității sale internaționale, precum și promovarea acțiunilor de cercetare considerate necesare în baza altor capitole ale prezentului tratat.

(2) În acest scop, Comunitatea încurajează pe întregul său teritoriu întreprinderile, inclusiv cele mici și mijlocii, centrele de cercetare și universitățile în eforturile lor de cercetare și dezvoltare tehnologică de înaltă calitate; Comunitatea susține eforturile acestora de cooperare, urmărind, mai ales, să permită întreprinderilor să exploateze deplin potențialul pieței interne în favoarea lor, în special prin deschiderea piețelor publice naționale, prin definirea normelor comune și prin eliminarea obstacolelor juridice și fiscale la această cooperare.

(3) Toate acțiunile Comunității realizate în virtutea prezentului tratat în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, inclusiv acțiunile cu caracter demonstrativ, sînt decise și puse în aplicare conform dispozițiilor acestui titlu.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 129A Protecția consumatorilor*)
Art 129B Rețele transeuropene*)
Art 129C Rețele transeuropene*)
Art 129D Rețele transeuropene*)
Art 130 Industrie*)
Art 130A Coeziune economică și socială*)
Art 130B Coeziune economică și socială*)
Art 130C Coeziune economică și socială*)
Art 130D Coeziune economică și socială*)
Art 130E Coeziune economică și socială*)
Art 130F Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130G Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130H Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130I Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130J Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130K Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130L Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130M Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130N Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130O Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130P Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
;
se încarcă...