Art 130D Coeziune economică și socială*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Coeziune economică și socială*) -
Art. 130D.
-

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 130 E, Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei, după ce a obținut avizul conform al Parlamentului European și după consultarea Comitetului economic și social și a Comitetului regiunilor, definește sarcinile, obiectivele și organizarea Fondurilor structurale, ceea ce poate implica regruparea fondurilor. De asemenea, Consiliul definește, hotărînd conform aceleași proceduri, regulile generale aplicabile fondurilor, precum și dispozițiile necesare pentru a asigura eficiența și coordonarea fondurilor între ele și cu celelalte instrumente financiare existente.

Consiliul, hotărînd conform aceleași proceduri, creează pînă la 31 decembrie 1993 un Fond de coeziune, care contribuie financiar la realizarea proiectelor în domeniile mediului și al rețelelor transeuropene în sfera infrastructurii transporturilor.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 128 Cultură*)
Art 129 Sănătate publică*)
Art 129A Protecția consumatorilor*)
Art 129B Rețele transeuropene*)
Art 129C Rețele transeuropene*)
Art 129D Rețele transeuropene*)
Art 130 Industrie*)
Art 130A Coeziune economică și socială*)
Art 130B Coeziune economică și socială*)
Art 130C Coeziune economică și socială*)
Art 130D Coeziune economică și socială*)
Art 130E Coeziune economică și socială*)
Art 130F Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130G Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130H Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130I Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130J Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130K Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130L Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130M Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130N Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
;
se încarcă...