Art 129B Rețele transeuropene*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Rețele transeuropene*) -
Art. 129B.
-

(1) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în articolele 7 A și 130 A și pentru a permite cetățenilor Uniunii, operatorilor economici, precum și comunităților regionale și locale să beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spațiu fără frontiere interne, Comunitatea contribuie la instituirea și dezvoltarea unor rețele transeuropene în infrastructurile din următoarele sectoare: transporturi, telecomunicații și energie.

(2) Într-un sistem de piețe deschise și concurențiale, acțiunea Comunității urmărește să favorizeze interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor naționale precum și accesul la aceste rețele. Se ia în considerare, în special, necesitatea legării regiunilor insulare, enclavelor și regiunilor periferice de regiunile centrale ale Comunității.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 121 Dispoziții sociale
Art 122 Dispoziții sociale
Art 123 Fondul social european
Art 124 Fondul social european
Art 125 Fondul social european
Art 126 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 127 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 128 Cultură*)
Art 129 Sănătate publică*)
Art 129A Protecția consumatorilor*)
Art 129B Rețele transeuropene*)
Art 129C Rețele transeuropene*)
Art 129D Rețele transeuropene*)
Art 130 Industrie*)
Art 130A Coeziune economică și socială*)
Art 130B Coeziune economică și socială*)
Art 130C Coeziune economică și socială*)
Art 130D Coeziune economică și socială*)
Art 130E Coeziune economică și socială*)
Art 130F Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Art 130G Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
;
se încarcă...